Spring naar inhoud
Dossier

Keuze­begeleiding

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in, met daarin een nieuw artikel: keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders worden daarmee verplicht om deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes. Dat betekent dat u zelf ook keuzes moet maken. Want hoever gaat u met keuzebegeleiding en op welke manier biedt u het aan? In dit dossier delen wij onze kennis en inzichten rond keuzebegeleiding.

Keuzebegeleiding is geformuleerd als een open norm. Belangrijkste uitgangspunt is dat u minimaal een keuzeomgeving aan uw deelnemers aanbiedt. Zo’n keuzeomgeving behelst alles wat u pensioendeelnemers biedt om ze te begeleiden bij hun keuzes. Van online aanvraagformulieren tot face-to-face-gesprekken met een pensioenconsulent. U kunt met keuzebegeleiding dus alle kanten op, zolang u binnen grenzen blijft. 

Opbouwen keuzebegeleiding

Omdat het aanbieden van een keuzeomgeving een minimale vereiste is, wordt vaak al snel overgegaan tot middelen. Toch kan het verstandig zijn eerst een stapje terug te doen. En de keuzes binnen keuzebegeleiding zorgvuldig op te bouwen. We begeleiden u daarbij aan de hand van een aantal stappen: verken de grenzen van keuzebegeleiding, onderzoek waar uw deelnemers behoefte aan hebben, bepaal uw ambitie (en blijf die herijken), ontwikkel een keuzeomgeving die past bij uw ambities en deelnemers én verdiep u in aansprakelijkheid. 

Keuzebegeleiding ontzorgt

Pakt u keuzebegeleiding goed aan, dan vergemakkelijkt u het keuzeproces bij uw pensioendeelnemers. En dat geeft ze een gevoel van zekerheid en vertrouwen. Ingericht vanuit het perspectief van deelnemers, kan het pensioenproducten bovendien aantrekkelijker en meer solide maken. Met onze expertise in klantbediening en onze inzichten uit klantbelevingsonderzoeken, kennen we het gedrag van deelnemers en weten we waar ze behoefte aan hebben bij het maken van complexe keuzes. 

Lees meer van onze experts