Spring naar inhoud
Hoeveel beleggingsrisico willen uw deelnemers lopen?

Risicopreferentie­onderzoek

Nu we naar een pensioenstelsel gaan waarin de link tussen beleggingsrendementen en het individuele pensioen sterker wordt, is het belangrijk te weten wat de voorkeur van uw deelnemers is. Hoeveel beleggingsrisico willen én kunnen ze nemen? Dat achterhaalt u met ons complete risicopreferentieonderzoek.

Met ons onderzoek ontdekt u welk risico uw deelnemers willen lopen (de risicobereidheid) en kúnnen lopen (de risicocapaciteit). Bij elkaar opgeteld: wat hun risicovoorkeur is. Doordat we een methode uit de economische gedragswetenschap gebruiken, en niet alleen kwalitatieve vragen, vertrouwt u op een realistisch en compleet inzicht in de risicovoorkeuren. Bovendien is ons onderzoek in lijn met de criteria uit het FRAME-toetsingsmodel.

Risicobereidheid in kaart

Wat de risicobereidheid is, ontdekken we niet door deelnemers rechtstreeks de vraag te stellen hoeveel risico ze bereid zijn te nemen. Dat levert geen bruikbaar inzicht. Wat we wel doen, is een reeks van keuzes voorleggen uit 2 voorbeeldpensioenen. Met elke keuze wordt het beeld scherper en ondervangen we eventuele inconsistenties. Deze methode, de choice sequence-methode, ligt aan de basis van ons onderzoek.

Nut en noodzaak van het onderzoek

Benieuwd waarom een risicopreferentieonderzoek eigenlijk nodig is en verder verplicht wordt? Download dan de lightpaper over het risicopreferentieonderzoek voor meer achtergrond en de door ons gebruikte methode.

Risicocapaciteit: op basis van data

Hoeveel risico deelnemers kúnnen lopen – de risicocapaciteit – is eenvoudiger te achterhalen. Daarvoor baseren we ons op de gegevens in onze administratie, aangevuld met een aantal vragen naar zaken als ander inkomen, woningbezit of hypotheeklasten. Heeft u uw administratie (nog) niet bij ons ondergebracht? Geen probleem – dan baseren we ons op gegevens uit uw administratie. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle veiligheidsnormen.

Het resultaat?

Ons risicopreferentieonderzoek geeft u een realistische weergave van de werkelijke risicovoorkeuren. U ontvangt deze en andere (meer kwalitatieve) uitkomsten op zo’n manier dat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor uw beleggingsbeleid.

Wij vertellen u graag meer

Wilt u weten of het risicopreferentieonderzoek iets voor u is? Of gewoon vrijblijvend kennismaken? Neem contact op met Rogier Potter van Loon. Hij helpt u graag.

‘Belangrijk is dat je vertekeningen – behavioural biases – voorkomt. Zo is er de onbewuste voorkeur van respondenten om voor een optie te kiezen die in het midden staat. Ook voelen mensen de kans op verlies sterker: is er 1% kans dat iets misgaat, dan behandelen ze dat als 5%. Met dat soort gedragsfactoren moet je wel rekening houden’

Daarom een risicopreferentieonderzoek van TKP

 • Beste van 2 werelden

  Ontwikkeld met de laatste wetenschappelijke inzichten van onze gedragseconomen en pensioenexperts

 • Bewezen methode

  Vertrouw op een methode die we al 5 jaar succesvol gebruiken in onze beleggingswijzer voor DC-deelnemers

 • FRAME-toestingsmodel

  Methode in lijn met de criteria uit het FRAME-toetsingsmodel

 • Helder overzicht

  Ontvang een helder overzicht van risicobereidheid en -capaciteit, inclusief de vertaling naar risicohouding én tooling voor het vaststellen van beleggingsbeleid

 • Goed voorbereid

  U bent goed voorbereid op het nieuwe stelsel. Vanaf 2027 is het onderzoek eens in de 5 jaar verplicht

 • Activatiecampagne

  Optioneel met met bewezen effectieve campagne om uw deelnemers gericht te activeren

Interesse in ons onderzoek?

Wilt u weten of het risicopreferentieonderzoek iets voor u is? Of gewoon vrijblijvend kennismaken? Neem contact op met Rogier Potter van Loon. Hij vertelt u graag meer.

Zo activeren we deelnemers

Met een datagedreven aanjaagcampagne trekken we zoveel mogelijk pensioendeelnemers naar het risicopreferentieonderzoek. Benieuwd hoe we dat doen?