Spring naar inhoud
Mijn TKP

Dieper de materie in

Onze whitepapers

Pensioen easy maken is best complex. Daarom kost het soms iets meer tijd om uit te leggen waar we voor staan. Wat we doen en hoe we dat doen. Daarvoor maken we whitepapers. Heeft u te weinig tijd om ze van a tot z door te lezen? Dan kunt u ze ook even snel doorscrollen of -bladeren. En eruit halen wat u nodig heeft.

Toekomst van pensioen: lightpapers

In de pensioenwereld werken we toe naar een heel nieuw stelsel. Grote veranderingen en nieuwe wet- en regelgeving gaan daardoor hand in hand. Onderweg naar het nieuwe stelsel komen we nog wel een aantal grote vraagstukken tegen. In een serie lightpapers delen we onze visie daarop en duiden we wat dat voor u betekent.
 

Lightpaper Risicopreferentie

Welke risico’s willen uw deelnemers lopen?

In het nieuwe stelsel komen beleggingsrisico’s meer bij het individu te liggen. Om beleggings- en ander beleid te bepalen, willen pensioenuitvoerders nu weten welke risico’s deelnemers willen lopen. We schreven een lightpaper over hoe een goed en compleet onderzoek naar risicobereidheid onder deelnemers eruitziet, met meer informatie over onze aanpak en de aandachtspunten bij het afnemen van een dergelijk onderzoek.
 

Download de lightpaper

Lightpaper Open norm activeren

Effectief activeren vraagt om vrijheid in wet- en regelgeving

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) komen, net als in veel andere wetten, open normen terug. In een open norm staat wát er verplicht is, maar niet hoe dat precies moet gebeuren. Zo komt er in de Wtp een open norm voor het activeren van deelnemers. Een goede zaak vinden wij, want daarmee krijgen pensioenuitvoerders de vrijheid om de eigen expertise toe te kunnen passen. Maar dan moet die open norm wel echt open blijven.
 

Download de lightpaper

Lightpaper Campagnes die aanzetten tot actie

De succesfactoren van onze aanpak  

Een doelgroep die staat te trappelen om met je dienst of product aan de slag te gaan: dat is niét de realiteit voor pensioencommunicatiespecialisten. Daarom ontwikkelden we een campagneaanpak waarmee we deelnemers wel in actie krijgen. In deze lightpaper vertellen we over onze aanpak, de succesfactoren en hoe wij onze campagnes blijven verbeteren.
 

Download de lightpaper

Lightpaper Communiceren op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel dat in 2027 moet staan, speelt een aantal grote vraagstukken. Communicatie is er één van. Met communiceren wachten we natuurlijk niet tot het nieuwe stelsel er is. Maar op welke momenten is communicatie met deelnemers en werkgevers nodig? En waar communiceer je over als er nog zoveel onduidelijk is? In deze lightpaper leest u over onze aanpak en communicatiestrategie in aanloop naar het nieuwe stelsel.
 

Download de lightpaper

Lightpaper De kracht van defaultkeuzes

Deelnemers krijgen steeds meer keuzes in hun pensioen. Soms best complexe keuzes. Defaultkeuzes kunnen helpen om het keuzeproces te vergemakkelijken. Maar ze kunnen ook sturend zijn. Daarom is het belangrijk om ze bewust en wetenschappelijk gefundeerd in te zetten. En alleen in het belang van deelnemers. Maar hoe doet u dat? In deze lightpaper leest u onze inzichten en aandachtspunten bij het inzetten van defaultkeuzes.

Download de lightpaper

Whitepapers

Van pensioenakkoord naar pensioencontract

Whitepaper over de aandachtspunten rond uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid

Het pensioenakkoord zorgt voor een ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel. Nu de wetgeving uitgewerkt wordt én sociale partners en hun pensioenuitvoerders de keuzes voor de nieuwe pensioenregeling maken, wordt stap voor stap duidelijker wat dit precies betekent. Wij maakten een analyse (eind 2020) en geven u de aandachtspunten die u de komende tijd helpen bij uw afwegingen op weg naar een nieuwe pensioenregeling.

Lees in deze whitepaper:

 • Hoe de planning van de overheid eruitziet
 • Wat de 2 x 7 belangrijkste aandachtspunten zijn
 • Wat dat voor u als pensioenuitvoerder betekent
 • Waar wij u bij ondersteunen
   
Download de whitepaper

Even alle aandacht

Whitepaper over pensioencommunicatie die mensen in beweging brengt

Om hun financiële toekomst gezond te houden, krijgen mensen af en toe te maken met pensioenkeuzes. Wanneer ze van baan wisselen bijvoorbeeld, of een huis kopen. Zich verdiepen in hun keuzes doen ze niet vanzelf – pensioen staat vaak laag op de prioriteitenlijst. Toch moeten ze wel in beweging komen. En daar zorgen wij voor. Wij doen al jaren onderzoek naar effectieve activerende communicatie, we testen nieuwe methodes én boeken succes.

Lees in deze whitepaper:

 • Hoe je via communicatie mensen activeert
 • Welke methode we daarvoor gebruiken
 • Hoe we dat meetbaar maken
 • Wat u daaraan heeft
   
Download de whitepaper

Eenvoudig voor elke deelnemer en werkgever

Whitepaper over onze best practice digitale klantbediening

Deelnemers en werkgevers verwachten goede digitale klantbediening. Of het nu een intuïtieve website is of effectieve ondersteuning via chat: de klantbediening moet gewoon altijd prettig eenvoudig in gebruik zijn. Net zo makkelijk als het boeken van een reis of internetbankieren. Door veel te testen en continu te onderzoeken, ontwikkelen we topproducten: bewezen best practices die meerdere klanten kunnen gebruiken.

Lees in deze whitepaper:

 • Wat onze visie op digitale klantbediening is
 • Wat de voordelen van een best practice zijn
 • Welke testmethodes we gebruiken
 • Hoe dat uw dienstverlening verrijkt
   
Download de whitepaper

Grotere betrokkenheid bij pensioen

Whitepaper over klantreizen en hoe ze pensioen eenvoudig kunnen maken

Wil je deelnemers en werkgevers effectief betrekken bij het onderwerp pensioen, dan is functioneel informeren onvoldoende. Wij spelen daarom in op de émotionele behoeftes van deelnemers en hun werkgevers. Op wat voor hen de essentie is. Die behoeftes brengen we in kaart met klantreizen. De inzichten uit die klantreizen vormen de basis voor de verbetering en vereenvoudiging van onze dienstverlening.

Lees in deze whitepaper:

 • Wat het nut van klantreizen is
 • Hoe wij ze in de pensioenwereld toepassen
 • Welke inzichten dat oplevert
 • Hoe u dat in onze dienstverlening terugziet
   
Download de whitepaper

Meer weten?

Neem contact met ons op via