Spring naar inhoud
Mijn TKP

In control met TKP

ISAE 3402 en ISO 27001

Uw toezichthouder verwacht van u dat u de belangrijkste risico’s onder controle heeft. En voor de waterdichte risicobeheersing van de pensioenadministratie rekent u weer op ons. Om aan te tonen dat risicobeheersing ons ernst is én om u te ondersteunen bij uw risicobeheersing, leggen wij op verschillende manieren verantwoording af.

Allereerst ontvangt u jaarlijkse van ons de op internationale standaarden gebaseerde ISAE 3402 type 2-rapportage. Dit helpt u aan toezichthouders en andere belangrijke stakeholders te tonen dat u uw uitbestedingsrisico’s kent en dat u ze beheerst. En ten tweede voldoen wij aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging: ISO 27001.

Wat heeft u aan ISAE 3402?

In de ISAE 3402 type 2-rapportage geven wij u inzicht in de beheersing van de processen die u aan ons heeft uitbesteed. Wij brengen in de rapportage gestructureerd risico’s in kaart en tonen passende maatregelen. Met de rapportage toont u aan dat u de processen onder controle heeft. Bijkomend voordeel is dat u bespaart op uw accountantskosten: een aantal processen dat voor uw jaarrekening van belang is, is voor deze ISAE 3402 type 2-rapportage nu al door de accountant onderzocht.

Wat heeft u aan ISO 27001?

Informatiebeveiliging is steeds belangrijker. Net als uw deelnemers en werkgevers wilt u erop kunnen vertrouwen dat gegevens bij ons in veilige handen zijn. Vanwege de miljoenen persoonsgegevens die wij maandelijks verwerken, zat die beveiliging altijd al in onze processen ingebakken. Met de ISO 27001-certificering maken wij dit voor u ook aantoonbaar. Van een solide informatiebeveiligingsbeleid tot bijbehorende nalevingsmechanismes.

En meer

Naast bovenstaande certificeringen, hebben we nog veel meer interne beheersingsmaatregelen. Jaarlijks rapporteren wij daarover in ons jaarverslag.

Kennismaken

Wilt u zien wie die mensen zijn die de risico’s voor u managen? Of gewoon kennismaken met ons? We tonen u graag hoe we werken. Neem contact met ons op.