Spring naar inhoud
Mijn TKP

Prettig kennis te maken

Onze experts

Onze experts delen hun kennis en treden op als sparringpartner in de sector. Daardoor hebben ze hun wortels in de praktijk en benaderen ze vraagstukken niet alleen theoretisch. Binnen onze organisatie – en daarbuiten – hebben zij bovendien een groot informeel netwerk tot hun beschikking, wat de toegang tot alle benodigde expertise vergroot.

Catharien Hamerslag

Catharien is senior consultant pensioencommunicatie. Na een studie Portugees, volgde ze een communicatieadviesopleiding en nu een studie Rechtsgeleerdheid. Ze werkt al sinds 2005 in de pensioenwereld, vanaf 2018 bij TKP. Bij de Pensioenfederatie zit ze in verschillende werkgroepen en commissies, zoals Verbetering wet Pensioencommunicatie en Zorgplicht.

Opmerkelijk: Ontving 2 onderscheidingen, van PBM (‘Beste in communicatie met deelnemers’ bij PWRI) en van Pensioen Pro (‘PWRI als meest klantvriendelijke fonds dankzij de communicatie’).

Vragen voor Catharien?
hamerslag.cf@tkppensioen.nl

Celeste de Quelerij

Celeste is senior consultant pensioencommunicatie. Na haar studie Communicatiekunde startte ze bij pr-bureau Publicis Van Sluis. Eind jaren ‘90 specialiseerde ze zich in pensioencommunicatie. Celeste had een tijd een eigen bureau en werkte daarna jarenlang bij het bureau Willis Towers Watson (WTW). In 2016 maakte ze de overstap naar TKP. Bij de Pensioenfederatie is ze voorzitter van de commissie Communicatie. Daarnaast is ze lid van de expertgroep Mijnpensioenoverzicht.nl.

Opmerkelijk: Was 14 jaar lang gastdocent bij SPO en, in haar jaren bij WTW, docent aan de academie die verbonden is aan dat bureau.

Vragen voor Celeste?
quelerij.c@tkppensioen.nl


Gerwin de Weert

Gerwin is senior pensioenjurist. Na zijn studie Nederlands Recht, stapte hij in 2008 bij TKP de pensioenwereld in als fondssecretaris en bestuursondersteuner. Gerwin rondde vervolgens nog een leergang Pensioenrecht af, en is sinds 2011 pensioenjurist voor opf’en, bpf’en en een algemeen pensioenfonds. Bij de Pensioenfederatie maakt hij deel uit van de werkgroep Evaluatie Wet pensioencommunicatie en de Onderzoeksgroep Juridisch-Fiscaal Pensioenakkoord.

Opmerkelijk: Kijkt verder dan alleen het juridische, onderzoekt graag de randen van het eigen vakgebied en de samenhang met andere expertises.

Vragen voor Gerwin?
weert.gg@tkppensioen.nl

Hans Breuker

Hans is senior pensioenjurist. Begon als net afgestudeerd jurist in de jaren ’80 bij Avéro Pensioen en Centraal Beheer, wat later Achmea Pensioenen werd. Stapte in 2001 over naar TKP. Hans is daarnaast (gast)docent bij SPO én bij de postacademische opleiding Pensioenjurist aan de VU Amsterdam. Bij de Pensioenfederatie is hij lid van de Commissie Pensioenzaken.

Opmerkelijk: Is medeauteur van diverse pensioenuitgaven, waaronder PensioenActualiteiten, Kluwers Tekst & Commentaar Pensioenrecht, en Pensioenwet, Analyse en commentaar.

Vragen voor Hans? 
breuker.hp@tkppensioen.nl
 


Marjan Krol

Marjan is consultant pensioencommunicatie. In 2016 rondde ze haar master Communicatiekunde af en begon ze als junior communicatieadviseur bij TKP. Ze groeide al snel door naar adviseur, en nu naar consultant pensioencommunicatie. Combineert een frisse blik met een grote werklust en veel kennis van zaken. Bij de Pensioenfederatie is ze lid van de Onderzoeksgroep Communicatie Pensioenakkoord.

Opmerkelijk: Richt zich graag op wat nieuw en anders is, vooral op een bijzondere tak in de pensioenwereld: dc-pensioencommunicatie.

Vragen voor Marjan?
krol.m@tkppensioen.nl

 

Mark Irwin

Mark is actuarieel adviseur en manager van het Expertisecentrum. Van huis uit wiskundige, koos hij in 2010 voor de pensioenwereld en in 2015 voor TKP. In die jaren volgde hij diverse opleidingen, onder andere in financieel risicomanagement, vermogensbeheer en data science. De laatste tijd focust hij zich meer op deelnemers en hun beleving van pensioen. Bij de Pensioenfederatie zit Mark onder meer in de commissie Actuariaat en de Onderzoeksgroep Uitvoering Pensioenakkoord.

Opmerkelijk: Is dankzij de start van zijn carrière als wiskundeleraar geoefend in het goed uitleggen van complexe materie.

Vragen voor Mark?
irwin.ma@tkppensioen.nl


Martijn van der Werf

Martijn is business analist. Met een achtergrond als bedrijfskundige (heao) en een MBA op zak sinds 2010, werkte hij 20 jaar bij Capgemini voor de unit Pensions & insurance. Kwam in 2015 als eerste business analist binnen bij TKP en heeft nu een team van 8 analisten onder zich. Voert nog steeds graag analyses uit en is zeer bedreven in uitvoeringsprocessen en interactie. Bij stichting SIVI is Martijn vicevoorzitter van de werkgroep Innovatie en digitalisering pensioenuitvoering.

Opmerkelijk: Is oprichter en organisator van businessanalysenoord, een netwerkorganisatie voor business analisten in Noord-Nederland.

Vragen voor Martijn?
werf.em@tkppensioen.nl

 

Robin Bond

Robin is pensioenconsulent en lid van ons customer experience-team. Na zijn studie Communicatie aan de Hanzehogeschool, rolde hij de pensioenwereld in. Hij startte als pensioenadviseur bij Interpolis en ging in 2009 aan de slag bij TKP als senior pensioenspecialist klantcontact. Nu bouwt hij als relatiemanager Pensioenfonds Recreatie aan een duurzame relatie met de 100 grootste werkgevers van deze pensioenuitvoerder. Als customer experience-expert verbindt hij bovendien klantbehoeften aan onze producten en diensten én zet hij customer experience stevig op de kaart in onze organisatie.   

Opmerkelijk: Werkt z’n hele werkende leven al in de pensioensector aan klantzijde. Heeft daardoor extra focus op klantcontact, in brede zin: van werkgevers en deelnemers tot bestuurders en sociale partners.

Vragen voor Robin?
bond.r@tkppensioen.nl

En andere collega’s

Binnen TKP hebben we natuurlijk nog veel meer collega’s met een schat aan ervaring en expertise. Ook zij schrijven, denken en spreken geregeld mee.