Spring naar inhoud
Mijn TKP

Keuze voor bedrag ineens: zorg of zegen?

Per januari 2023 krijgen deelnemers een extra keuze in hun pensioen: bedrag ineens. Hiermee kunnen ze bij pensioneren maximaal 10% van de waarde van hun pensioen in één keer opnemen. Handig voor die wereldreis of om een deel van de hypotheek af te lossen. Maar meer keuzes betekent ook: meer keuzestress. Hoe kijken deelnemers tegen deze extra keuze aan? We onderzochten het en kwamen tot 3 mógelijke belevingen.

Keuzes maken zorgt voor stress

Met pensioen gaan is een stressvolle levensgebeurtenis. Keuzevrijheid geeft enerzijds autonomie en controle. Maar aan de andere kant zorgt het maken van keuzes over een onderwerp waar je niet veel van weet, voor keuzestress en onrust. Soms lijkt een keuze misschien simpel, maar deelnemers overzien vaak niet wat de keuzes inhouden, wat de gevolgen (kunnen) zijn en welke keuzes het beste passen bij hun persoonlijke situatie. 

‘Met pensioen gaan is een stressvolle levensgebeurtenis’

Nog geen ervaring met bedrag ineens

We onderzochten hoe deelnemers aankijken tegen de extra keuze; bedrag ineens. Daarbij kwamen we tot 3 mógelijke belevingen. Waarom hebben we het over een mógelijke beleving? Omdat we nog geen klantreisonderzoek hebben gedaan naar de behoefte van deelnemers over hun beleving bij bedrag ineens. Deelnemers hebben nog geen pensioenaanvraag gedaan waarbij ze over deze keuze moesten nadenken. De extra keuze bestaat immers nog niet. We kunnen deelnemers dus nog niet vragen hoe ze zo’n aanvraag ervaren en wat ze liever anders hadden gewild.

Nóg een keuze

Wat we wél weten is hoe pensioendeelnemers aankijken tegen alle keuzes waar ze mee te maken krijgen rond het moment van pensioneren. Dat onderzochten we in de klantreis ‘Met pensioen gaan’. Dit klantreisonderzoek leverde ons veel inzichten op over de beleving van deelnemers bij het maken van alle pensioenkeuzes. Zo moeten ze bijvoorbeeld nadenken over een hoog-laag-constructie, AOW-compensatie, deeltijdpensioen en het uitruilen van pensioen. De extra keuze voor bedrag ineens komt daar nog eens bovenop.

Wat is een klantreis?

Met klantreizen onderzoeken we hoe deelnemers en werkgevers de dienstverlening van hun pensioenuitvoerder beleven. En wat hun behoeftes zijn. Dit doen we met diepte-interviews.

3 belevingen

Uit de klantreisonderzoek ‘Met pensioen gaan’, leerden we hoe pensioendeelnemers zich voelen over het maken van alle keuzes tijdens hun pensioneren. We onderscheiden 3 belevingen. We verwachten dat deze ook van toepassing zijn bij de beleving rond bedrag ineens:

  1. Ze vinden pensioen complex, want het is lastige materie. Ze vragen zich af of de keuze invloed heeft op de rest van hun inkomen. En wat de keuze betekent voor hun partner.
  2. Ze zijn op zoek naar zekerheid, ook in hun inkomen. Ze vragen zich af wat de beste keuze is voor hun persoonlijke situatie. En hoe ze erachter komen wat het beste bij hen past.
  3. Ze willen graag persoonlijke begeleiding. Pensioen is al zo complex is, dan is het fijn als er iemand met verstand van zaken met ze meekijkt. Ze hebben het liefst een begeleidende rol vanuit hun pensioenuitvoerder. Dat iemand ze bevestigt in de juiste keuze. Zolang ze die bevestiging niet hebben gehad, blijft er een stemmetje in hun hoofd zitten of ze wel de juiste keuze hebben gemaakt.

‘Pensioen is complex – het is fijn als er iemand met verstand van zaken meekijkt en het liefst de goede keuze bevestigt’

Hoe nu verder?

Bedrag ineens kan een zegen zijn. Maar ook een extra zorg. Op deze beleving willen we graag anticiperen. Daarom nemen we als uitgangspunt voor de communicatie over bedrag ineens, wat deelnemers ervaren bij het maken van pensioenkeuzes. En gaan we ze hier zo goed mogelijk in begeleiden. Zo testen we nu hoe deelnemers de extra keuze binnen de pensioenplanner ervaren. De eerste testresultaten zijn positief: deelnemers geven aan dat ze de extra keuze begrijpen.

Poll: geef uw mening

Bij de keuze voor bedrag ineens moet de pensioenuitvoerder…

Er is 28 keer gestemd Bekijk resultaten

Auteur