Spring naar inhoud
Mijn TKP

Verken de grenzen

Dossier: Keuzebegeleiding

Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) in, met daarin een nieuw artikel: keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders worden daarmee verplicht om – binnen een open norm – deelnemers te begeleiden bij hun keuzes. In dit dossier delen wij onze kennis en inzichten rond keuzebegeleiding.

Meer en complexere pensioenkeuzes

Met het artikel keuzebegeleiding (artikel 48a Pensioenwet) worden pensioenuitvoerders per 1 januari 2023 verplicht om pensioendeelnemers adequaat te begeleiden bij het maken van keuzes. En daarvoor moeten zij een keuzeomgeving inrichten.Keuzebegeleiding is nodig omdat pensioendeelnemers steeds meer en steeds complexere pensioenkeuzes moeten maken. Alle keuzes over een complex onderwerp waar mensen weinig vanaf weten, zorgen voor stress. Maken ze verkeerde – of helemaal geen – keuzes, dan kan dat ongunstige financiële gevolgen hebben.

Keuzebegeleiding ontzorgt

Goede keuzebegeleiding vergemakkelijkt het keuzeproces bij pensioendeelnemers en geeft ze een gevoel van zekerheid en vertrouwen. Ingericht vanuit het perspectief van deelnemers, kan het pensioenproducten bovendien aantrekkelijker en meer solide maken. Met onze expertise in pensioen en onze inzichten uit klantbelevingsonderzoeken, kennen we het gedrag van deelnemers en weten we waar ze behoefte aan hebben bij het maken van complexe keuzes. We ondersteunen pensioenuitvoerders – in lijn met het profiel en behoeftes van hun populatie – bij het begeleiden van hun deelnemers naar keuzes die passen bij hun persoonlijke situatie. Binnen de wet is er veel ruimte om de grenzen van keuzebegeleiding op te zoeken. Wij helpen ze die grenzen verkennen.


Meer over keuzebegeleiding