Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onderweg naar een nieuw contract

Dossier: Pensioenakkoord

Pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn. Daarom begrijpen wij de nadruk op uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid die overheid, sector en sociale partners in 2019 in het pensioenakkoord legden. In 2026 moet dit akkoord ons een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel opleveren. Maar voor we daar zijn, komen we onderweg nog een aantal grote vraagstukken tegen. Wij denken mee, duiden ontwikkelingen en dragen waar mogelijk ons steentje bij aan de oplossing.

Werk aan de winkel

De overheid, sector en sociale partners hebben de afgelopen tijd druk onderhandeld over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. De details werken zij in de komende periode verder uit. Zoals de planning er nu uitziet, leidt dit in januari 2022 tot nieuwe wetgeving. Na dit wetgevingsproces start het besluitvormingsproces. De sociale partners beslissen dan hoe diverse onderwerpen uitgevoerd moeten worden. Denk aan de invulling van nieuwe regelingen, het wel of niet invaren van oude rechten, en eventuele compensatieregelingen.

Hebben de sociale partners eenmaal de knoop doorgehakt, dan kunnen wij – alle pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties – beginnen met de implementatie. In januari 2026 moeten alle pensioenuitvoerders over zijn naar de nieuwe regels. Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel.

Heldere keuzes per contract

Via de Pensioenfederatie praten wij in onderzoeksgroepen al een tijd mee over de manier waarop de contracten goed uitvoerbaar en uitlegbaar kunnen blijven. Overheid, sociale partners en sector hebben gekozen voor 2 pensioencontracten. Het voornaamste verschil tussen de 2 contracten is de risicodeling: in de ene is die beperkt, in de andere uitgebreid. Binnen die contracten zijn echter nog allerlei vormen van risicodeling mogelijk. Bovendien zijn er nog andere onderwerpen waar keuzes in moeten worden gemaakt. In het belang van onze klanten – en hun deelnemers en werkgevers – verdient eenvoud daarin een centrale rol. Daarom pleiten wij voor heldere keuzes per contract.

Uitvoerbaar en uitlegbaar

Dat uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid belangrijk zijn, daar is iedereen het over eens. Samenleving, sector, overheid en toezichthouders. Doordat de risico’s verschuiven van het collectief naar het individu, wordt het voor deelnemers namelijk belangrijker goed te begrijpen welke risico’s ze lopen. Welke keuzes ze moeten maken en waarom. Tegelijk is de kostenbeheersing een punt van aandacht: een nieuw pensioenstelsel moet goed uitvoerbaar – en daarmee betaalbaar – zijn. Zowel met ons standpunt, als met onze dienstverlening sluiten we daarop aan.

Video: Hoe we pensioen in het nieuwe stelsel uitlegbaar houden

Van pensioenakkoord naar pensioencontract

Whitepaper over de aandachtspunten rond uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid

Het pensioenakkoord zorgt voor een ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel. Nu de wetgeving uitgewerkt wordt én sociale partners en hun pensioenuitvoerders de keuzes voor de nieuwe pensioenregeling maken, wordt stap voor stap duidelijker wat dit precies betekent. Wij maakten een analyse (eind 2020) en geven u de aandachtspunten die u de komende tijd helpen bij uw afwegingen op weg naar een nieuwe pensioenregeling.

Lees in deze whitepaper:

  • Hoe de planning van de overheid eruitziet
  • Wat de 2 x 7 belangrijkste aandachtspunten zijn
  • Wat dat voor u als pensioenuitvoerder betekent
  • Waar wij u bij ondersteunen
     
Download de whitepaper

Meer over het pensioenakkoord

Contact

Mark Irwin

Senior adviseur