Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onderweg naar een nieuw stelsel

Dossier: Nieuw pensioenstelsel

Nederland staat op de drempel van een nieuw pensioenstelsel. Voor 1 januari 2027 moeten alle pensioenuitvoerders hun regelingen hebben aangepast, met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) als belangrijkste juridisch kader. In dit dossier delen wij onze kennis en inzichten rond de invoering en uitvoering van het nieuwe stelsel. Dat doen we vanuit ons perspectief als pensioenuitvoeringsorganisatie (puo): met nadruk op uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid.

Nieuwe wereld

Met het nieuwe pensioenstelsel gaan alle pensioenuitvoerders over naar een nieuwe wereld – die van premieregelingen. In deze wereld gaat het niet meer over pensioenaanspraken, maar over een individueel pensioenkapitaal. Dat kapitaal bouwt de deelnemer op in een solidaire premieregeling (spr) of flexibele premieregeling (fpr). Zo kort als het hier beschreven staat, zo complex is de invoering en uitvoering van het nieuwe stelsel. Als multi-client puo hebben wij veel ervaring met zowel DB- als DC-regelingen. Dat geeft ons een voorsprong in het doorzien van de uitdagingen op het vlak van uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid.

Zo blijft u bij

Hoe maak je de kapitaalopbouw in het nieuwe stelsel begrijpelijk voor deelnemers? Hoe dealen deelnemers met de onzekerheid van wisselende rendementen? Wanneer levert transparantie juist meer vragen op? En hoe actueel wil en kun je zijn: geef je dagelijks, maandelijks of jaarlijks inzicht in rendementen? In dit dossier gaan we in op concrete vraagstukken, signaleren we belangrijke aandachtspunten en helpen we u het overzicht houden op de transitie. Daarbij maken we gebruik van de eerdergenoemde ervaring, en onder meer onze aanwezigheid in relevante werkgroepen van bijvoorbeeld de Pensioenfederatie en van onderzoek dat is geïnitieerd door ons expertisecentrum.

Video: Hoe we pensioen in het nieuwe stelsel uitlegbaar houden


Meer over (de weg naar) het nieuwe pensioenstelsel

Contact

Gerwin de Weert

Senior pensioenjurist