Spring naar inhoud
Mijn TKP

Welke risico’s willen deelnemers lopen?

In het nieuwe pensioenstelsel komt er voor deelnemers een veel directere link tussen het eigen pensioen en het rendement op beleggingen. Voor pensioenuitvoerders een goede reden om te onderzoeken welke beleggingsrisico’s hun deelnemers eigenlijk willen lopen. Dat kan met een risicobereidheidsonderzoek waarmee je die risicobereidheid vrij exact in beeld brengt. In een artikel van Pensioen Bestuur & Management leest u hoe TKP samen met Aegon een eigen aanpak ontwikkelde.

Helemaal nieuw is een risicobereidheidsonderzoek niet. Zowel voor DB- als voor DC-regelingen zijn uitvoerders al langer verplicht om de risicohouding vast te stellen als basis voor hun beleggingsbeleid. Bij DB-regelingen, nu nog het grootste deel van de pensioenregelingen, hoeft dat echter alleen op totaalniveau te gebeuren, dus voor alle deelnemers als één geheel. Met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gaat dat veranderen. Voor alle regelingen moet de risicohouding eens in de vijf jaar per leeftijdscohort worden vastgesteld. Veel verfijnder dan tot nu toe gebeurde, zelfs verfijnder dan we gewend zijn bij huidige DC-regelingen. Mark Irwin, actuarieel adviseur bij TKP, en Rogier Potter van Loon, gedragseconoom bij Aegon, delen hun visie en aanpak in de laatste editie van het magazine Pensioen Bestuur & Management (nr. 4 2021 Transitie 2021 – 2026). 

Auteur