Spring naar inhoud
Mijn TKP

Resultaten Pensioenchecker-enquête: pensioenbedrag naar verwachting en zelfs hoger

In november 2020 lanceerden een aantal grote pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en TKP de Pensioenchecker. Een slimme app die pensioendeelnemers inzicht geeft in hoeveel pensioen ze opbouwen. Ook in 2022 denken en financieren we mee. Met een enquête onderzochten we of het pensioenbedrag van deelnemers voldoet aan hun verwachtingen. De conclusie: het bedrag is naar verwachting of zelfs hoger.

Wat is de Pensioenchecker?

Met de Pensioenchecker krijgen Nederlanders die pensioen opbouwen via hun pensioenuitvoerder op een laagdrempelige en makkelijke manier een indicatie van hun pensioen. De app geeft mensen in één oogopslag inzicht in hun persoonlijke netto pensioeninkomen. Ook kunnen zij eenvoudig zien of en hoeveel zij zelf moeten bijsparen om later in hun onderhoud te kunnen voorzien. En wat de financiële consequentie is van eerder met pensioen gaan. De app voorziet hiermee in de behoefte van deelnemers om meer inzicht te hebben in hoe ze ervoor staan met hun pensioen.

Feedback enquête

Belangrijk bij de doorontwikkeling van de app is de feedback van de deelnemers die de app gebruiken. In een eerdere fase kregen gebruikers al de mogelijkheid feedback te geven. Daarmee is de app aangepast. Afgelopen zomer kregen deelnemers opnieuw de mogelijkheid hun feedback te geven op de app. Via de menu-knop in de app ‘Denk met ons mee’, vulden 577 deelnemers de enquête in. Ook deze resultaten nemen we mee in de verdere verbetering van de app.

Rapportcijfer 7,5 en tips

De app-gebruikers zijn, net als bij de vorige enquête, positief over de Pensioenchecker. Ze geven opnieuw een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Belangrijker nog: de respondenten geven tips om de app makkelijker en duidelijker te maken. Zo geven ze bijvoorbeeld aan meer opties te willen bij eerder stoppen (in jaren en maanden). En ze willen graag kunnen inloggen met de DigiD-app en de gegevens van hun partner toevoegen. Nuttige feedback die we meenemen om de app nog slimmer te maken.

Pensioenbedrag naar verwachting of hoger

Naast feedback op het gebruiksgemak van de app, was er ook feedback op de inhoud van de app. Namelijk over het inzicht dat de app geeft in de status van het pensioen. Dit leverde ons bijzonder waardevolle input op over de verwachtingen rond het pensioenbedrag. Bij 74% van de respondenten is het pensioenbedrag dat zij in de app zagen ongeveer naar verwachting of zelfs hoger. Bij 26% van de respondenten was het bedrag lager dan verwacht. Het verwachte bedrag baseerden de respondenten vooral op de informatie die zij eerder van hun pensioenuitvoerder kregen en op hun huidige salaris.

Vervolgstappen

Met al deze feedback gaan we de app nog verder verbeteren. TKP is hierbij betrokken via de campagnecommissie van de Pensioenchecker. We verzamelen continu data, ook via growth hacking. Dat levert snel nuttige informatie op over wat wel en niet werkt. En dus kunnen we snel nieuwe functionaliteiten toevoegen of veranderingen doorvoeren. Daarnaast zijn we bezig met de aansluiting op de DigiD-app, zodat we straks ook gebruikers blij kunnen maken met die functionaliteit. We houden u op de hoogte van de resultaten.