Spring naar inhoud
Mijn TKP

Publicatie jaarverslag 2020: eenvoud actueler dan ooit

Vandaag publiceren we ons jaarverslag over 2020. Daarin blikken we terug op een jaar van groei en positieve resultaten. Tegelijk was 2020 ook het jaar waarin de coronacrisis veel mensen raakte. Onze medewerkers, onze klanten, en hun deelnemers en werkgevers – de hele samenleving. Het was daardoor ook een jaar van aanpassen op een snel veranderende omgeving. Een jaar waarin eenvoud opnieuw de waarde bewees.

De groei in 2020 zagen we terug in onze omzet, in onze winst en in aantallen medewerkers. En terwijl ons klantportfolio met 2 daalde, nam het aantal deelnemers waarvoor we werkten met 200.000 toe, tot 4 miljoen mensen. De ontwikkeling van ons nieuwe digitale pensioenplatform ging eveneens door. Zo maakte in 2020 al 60% van alle deelnemers van onze klanten gebruik van de nieuwe deelnemerswebsite. Inclusief nieuwe online diensten, zoals online de keuze voor loonheffingskorting wijzigen, pensioen afkopen op pensioendatum en uitgebreid inzicht in nabestaandenpensioen.

Kerncijfers 2020

Massaal over op thuiswerken

In maart 2020 maakten we in een paar dagen tijd de omschakeling naar thuiswerken. ‘Bijzonder om te zien hoe wendbaar je als organisatie dan bent! Grote aanpassingen hebben we nauwelijks hoeven doen,’ vertelt onze coo Joke Westenbrink in het jaarverslag. Onze bedrijfsvoering en dienstverlening wisten we, ook in die eerste maanden thuiswerken, met dezelfde hoge kwaliteit voort te zetten. In ons jaarverslag reflecteren ook onze klanten op coronajaar 2020. Zo vertelt René van de Kieft van Pensioenfonds PostNL dat ze na de eerste snelle daling van de beurzen wekelijks overlegden met de fiduciair beheerder. En ook voor hem waren de digitale bestuursvergaderingen erg wennen.

René van der Kieft
Peter van Gameren

Uitwerking pensioenakkoord

Daarnaast stond 2020 in het teken van de verdere uitwerking van het pensioenakkoord, met als hoogtepunt de publicatie van de hoofdlijnennotitie in juni. Een belangrijk moment, want hierin stond verder uitgewerkt hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou komen te zien, inclusief tijdspad. Daardoor konden we gaan voorsorteren op de 2 nieuwe contracten. Dat deden we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze klanten. Zo vertelt Peter van Gameren van Pensioenfonds KPN in het jaarverslag dat ook zij 2020 gebruikten om zich voor te bereiden, met sociale partners en met ons: ‘We willen sámen onze schouders eronder zetten.’

Samen terugblikken

In ons jaarverslag blikken collega’s, klanten en een deelnemer terug op 2020. Onze directie vertelt over de ontwikkelingen in de organisatie, en kijkt alvast vooruit naar 2021. We presenteren onze resultaten en natuurlijk vindt u ook onze jaarrekening terug in dit jaarverslag.