Spring naar inhoud
Mijn TKP

Publicatie jaarverslag 2019: de waarde van eenvoud

Datum

Vandaag hebben we ons jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de resultaten van het afgelopen jaar en leest u hoe wij ons in 2019 inzetten voor eenvoud in pensioendienstverlening. U ziet wat de waarde van eenvoud is, in klare taal en met concrete cijfers. Miljoenen mensen vertrouwen immers op hun pensioen voor hun inkomen, nu of later. Dat maakt pensioen onmisbaar voor een welvarende samenleving en té belangrijk om ingewikkeld te zijn.

Duidelijk en helder

Nu de verantwoordelijkheid voor het pensioen meer en meer bij individuen komt te liggen en een groeiende groep niet-experts zich met pensioen bezig moet houden, neemt de waarde van eenvoud snel toe. Eenvoud in de zin van duidelijke pensioencommunicatie, gebruiksvriendelijke instrumenten, transparante keuzes en heldere uitleg over die keuzes. Daar werkten wij in 2019 opnieuw hard aan.

Daarnaast zorgden we voor duiding en spraken we mee over ontwikkelingen in de sector. 2019 was immers ook het jaar van het Pensioenakkoord. Een historisch akkoord, waarmee de risico’s in de pensioenopbouw verschuiven van het collectief naar individuele deelnemers. ‘Het Pensioenakkoord onderstreept de noodzaak van de vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening,’ stelt onze ceo Paul Everloo. ‘Wat TKP in 2019 ook liet zien, is dat die vernieuwing goed te combineren is met betrouwbare operationele dienstverlening.’  

2019 in grote lijnen

We werkten in 2019 op meerdere niveaus, voor diverse belanghebbenden, aan een zo eenvoudig mogelijk pensioen:

  • Voor de maatschappij als geheel. Pensioen is belangrijk om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden. We investeerden daarom in 2019 in heldere pensioencommunicatie en namen actief deel aan het debat over de toekomst van het pensioen.
  • Voor onze klanten: pensioenfondsen en andere uitvoerders. Zij kregen in 2019 voor het eerst de beschikking over een nieuw ontwikkelde gestandaardiseerde website, met goed geteste en in de praktijk bewezen diensten. Dat leverde ze enthousiaste deelnemers en versterkte de relatie.
  • Voor alle mensen die pensioen opbouwen of ontvangen, en hun werkgevers die hierin willen voorzien. In 2019 brachten we de eerste nieuwe diensten online die we dankzij klantreizen volledig konden baseren op de behoeftes van deelnemers en werkgevers.   

Kerncijfers 2019

Stappen vooruit in vernieuwing

Ruim 2 jaar geleden zijn we gestart met TKP Connect, ons grootschalige verbeter- en vernieuwingsprogramma. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van onze vernieuwingen. In 2019 werden de resultaten daarvan weer voor meerdere klanten zichtbaar. Een voorbeeld is de best practice en veel meer op gebruikers gerichte website, waar inmiddels ruim 700.000 deelnemers gebruik van maken.

Daarnaast konden we dankzij nieuwe, flexibele processen ook complexe exercities snel en goed doorvoeren. De waardeoverdracht kleine pensioenen bijvoorbeeld: in 2019 zijn we grens van 100.000 overdrachten ruimschoots gepasseerd. Een ander belangrijk onderdeel is onze ontwikkeling naar een continu lerende organisatie en de groei van onze mensen. Met onder meer een nieuwe HR-directeur gaven we die verandering extra kracht.