Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wtp zet communicatieprofessionals aan het werk

Over een klein jaar is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) al van kracht. Met grote gevolgen voor communicatieprofessionals. Zo zijn er nieuwe open normen in de wettekst van de Wtp opgenomen. De open norm om te activeren is er één. Dat betekent dat pensioenuitvoerders verplicht worden hun deelnemers met de juiste informatie tot actie te bewegen. Maar hoe is niet duidelijk. Of die onduidelijkheid ook vrijheid biedt, daar verschillen de meningen over. Catharien Hamerslag, senior consultant pensioencommunicatie en lid van ons Expertisecentrum, schreef er een artikel over in de laatste uitgave van Pensioen Bestuur & Management.

In de conceptwettekst van de Wtp komen meerdere zogeheten open normen terug. In een open norm staat wát er volgens de wetgever moet gebeuren, maar niet hóe. Pensioenuitvoerders krijgen daarmee dus zelf de ruimte om in te vullen hoe ze tot het voorgeschreven resultaat komen. Eén van die open normen gaat over het activeren van deelnemers. Verplichte communicatievormen, zoals de UPO of het Pensioen 1-2-3, verdwijnen en maken plaats voor meer vrijheid voor pensioenuitvoerders om hun deelnemers te activeren. Toch is die vrijheid niet zo absoluut als het in eerste instantie klinkt. Want hoewel de Wtp de vorm straks loslaat, dicteert de wet nog wel welke en hoeveel inhoud gecommuniceerd moet worden.

Meer lezen?

Download het hele artikel dat deze maand verscheen in Pensioen Bestuur & Management nr. 2 2022 Communicatie essentieel.

Auteur