Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wel/geen defaultkeuzes toepassen? Zo komen we tot wetenschappelijk gefundeerde defaultkeuzes

Verdiep u in defaultkeuzes en experimenteer ermee! Dat is de oproep die de AFM vorig jaar deed aan pensioenuitvoerders. Want uit onderzoek van de AFM en Netspar blijkt dat de helpende en sturende werking van defaultkeuzes groot kan zijn. Maar hoe dit aan te pakken? Omdat wij al jarenlang onderzoek doen naar defaultkeuzes, zetten we onze visie en inzichten op een rij in onze lightpaper 'De kracht van defaultkeuzes'.

Wel of geen hoog-laagpensioen? Wel of niet eerder stoppen met werken? Wel of geen bedrag ineens? We vragen relatief veel van werkgevers en deelnemers als ze pensioenkeuzes maken. Om het keuzeproces zo makkelijk mogelijk te maken, bieden we defaultkeuzes: vooraf ingevulde of aangevinkte standaardkeuzes. Veel deelnemers zijn geneigd om de defaultkeuze te volgen, want een complexe keuze maken vraagt (vaak) om financiële voorkennis. De meeste mensen willen niet de tijd en moeite nemen om zich te verdiepen in de pensioenmaterie. Maar zo’n defaultkeuze of standaardoptie kan ook sturend zijn. Voor ons een reden om ze bewust en wetenschappelijk gefundeerd toe te passen. En deelnemers altijd de ruimte te geven zelf te beslissen iets anders in te vullen.

Sturende werking

Hoe helpend én sturend je in dit soort keuzeprocessen kan zijn, weten we dankzij tientallen gebruikerstests, experimenten en onderzoeken die we de afgelopen jaren deden. Ook uit onderzoek van de AFM en Netspar (‘Default as advice? A survey experiment on preselecting pension choices and the Endorsement effect’ – juni 2021) blijkt dat de helpende en de sturende werking van defaultkeuzes groot kan zijn.

De toezichthouder roept pensioenuitvoerders op zich te verdiepen in de werking van defaultkeuzes en ermee te experimenteren

Daarom roept de toezichthouder pensioenuitvoerders op zich te verdiepen in de werking van defaultkeuzes en ermee te experimenteren – altijd in het belang van deelnemers. Maar wanneer is het in het belang van deelnemers? Met deze inzichten geven we een richting:

Wel, als het helpt te vereenvoudigen
Belangrijke beslissingen over hun pensioen laten mensen vaak links liggen omdat het invullen van alle velden ze te veel tijd en energie kost. Met defaultkeuzes maak je het mensen makkelijker en voorkom je dat ze onderweg afhaken. Zo weten we uit onze eigen administratie vaak al waar de meeste mensen voor zullen kiezen. Denk aan ‘Heb je altijd in Nederland gewoond?’. Voor het overgrote deel van de deelnemers van onze klanten is het antwoord ‘Ja’. Dat hebben we daarom alvast aangevinkt.

Ook bij complexere keuzes kunnen we met defaultkeuzes het proces vereenvoudigen. Zo peilen we soms vooraf bij een representatieve groep wat de meeste mensen zouden kiezen. Dit bieden we als defaultkeuze aan. In andere gevallen kunnen we een defaultkeuze aanbieden op basis van data. Denk aan het wel of niet toepassen van loonheffingskorting: op basis van data van deelnemers zelf en van de Belastingdienst kunnen we bepalen wat de meest logische keuze is. Vervolgens presenteren we die gepersonaliseerde keuze, voorzien van individuele gegevens, als defaultkeuze. Dit noemen we datagedreven defaultkeuzes: op basis van de data die we al ‘in huis’ hebben, bieden we een persoonlijke defaultkeuze aan.

Door keuzes als defaultpakketten helder neer te zetten, zien deelnemers direct waar ze voor kiezen

Wel, als het zorgt voor betere begeleiding
Defaultkeuzes zijn niet alleen aangevinkte hokjes. Het kan ook gaan over 2 of 3 ‘defaultpakketten’ die we alvast samenstellen, en waar deelnemers uit kunnen kiezen. Handig bij een grote keuze als: ‘Zal ik eerder stoppen met werken?’. Bij die keuze komt een hele serie aan keuzes kijken, die onderling weer met elkaar kunnen samenhangen. Best complex. Zeker voor deelnemers met een lager financieel kennisniveau werpt dit een drempel op. Vaak is dat júist de groep die graag eerder wil stoppen met werken, bijvoorbeeld vanwege een fysiek zwaar beroep.

Door de keuzes als defaultpakketten helder neer te zetten, zien deelnemers direct waar ze voor kiezen. Of kunnen ze alsnog besluiten zelf aan de knoppen te gaan zitten. Op deze manier bieden we laagdrempelige en persoonlijke begeleiding, die voor geïnteresseerde deelnemers zeer relevant is.

Niet, als er te veel onbekend is
Er zijn ook keuzes waarbij we het niet verantwoord vinden om een defaultkeuze aan te bieden. Bij de keuze voor een variabel of stabiel pensioen, bijvoorbeeld. Bij die keuze komen veel voor ons onbekende factoren kijken. Denk aan wel of geen eigen geld hebben, een verwachte erfenis of een bijna afgelost koophuis. Is de financiële afhankelijkheid van het pensioen door dit soort ‘meevallers’ minder groot, dan kán een variabel pensioen interessant zijn. Maar omdat wij die data niet in huis hebben, presenteren we ook geen defaultkeuze.

Goede begeleiding bij keuzes: vanaf 2023 verplicht

In de Wet toekomst pensioenen wordt naar alle waarschijnlijkheid een open norm ‘Keuzebegeleiding’ opgenomen. Dat betekent dat goede keuzebegeleiding van deelnemers verplicht wordt, maar dat u wel zelf kunt invullen hóe u dat doet. En in welke vorm. Defaultkeuzes en -pakketten kunnen een dergelijke goede vorm zijn.

Meer weten over defaultkeuzes?

Wilt u meer weten over het toepassen van defaultkeuzes en de overwegingen die we hierin maken? Download dan onze lightpaper De kracht van defaultkeuzes.

Download de lightpaper

Poll: geef uw mening

We zijn benieuwd naar uw mening. Reageer op de poll hieronder.

Defaultkeuzes toepassen bij de keuzes in pensioen is:

Heel normaal en gebeurt allang, kijk maar naar een gemiddeld online formulier
23%
Een goed idee en moeten we vaker doen, het vergemakkelijkt het keuzeproces waardoor minder mensen afhaken
30%
Soms goed en soms minder, sowieso moet het wetenschappelijk gefundeerd zijn
15%
Twijfelachtig, als je het niet goed toepast, kiezen mensen iets dat niet bij ze past
15%
Een no-go, je stuurt mensen naar een keuze die niet van hen is
15%

U heeft al gestemd op deze poll Er is 13 keer gestemd

Auteurs