Spring naar inhoud
Mijn TKP

Verzamelwet pensioenen 2014

De Verzamelwet pensioenen 2014 bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioen. Het betreft voornamelijk technische en kleine beleidsmatige wijzigingen. Deze verzamelwet wordt daarnaast gebruikt om de uitvoering van een nettopensioen (zie hiervoor bij ‘Inperking fiscaal kader’) door pensioenfondsen mogelijk te maken. 

Ook wordt een tweetal nieuwe mogelijkheden van waardeoverdracht geïntroduceerd. Het gaat in de eerste plaats om de mogelijkheid waarde over te dragen op het moment dat bij een premieovereenkomst het pensioenkapitaal wordt omgezet in een uitgestelde pensioenuitkering. In de tweede plaats gaat om de situatie waarin een voormalig werkgever een nieuwe pensioenregeling voor zijn werknemers overeenkomt. Met de introductie van deze mogelijkheid van waardeoverdracht kan een gewezen werknemer (dus zonder actief deelnemer te zijn in de nieuwe regeling) de pensioenaanspraken over laten dragen van de oude naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de voormalig werkgever. De betrokkene wordt dan dus direct gewezen deelnemer (slaper) in de nieuwe regeling.

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding is op 1 januari 2015.