Spring naar inhoud
Mijn TKP

Succesvolle campagne #3: Inzicht 60+

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen pensioendeelnemers meer verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke pensioenvermogen. Dat maakt het belangrijk dat ze direct inzicht hebben in hun pensioenopbouw. We ontwikkelen en testen een pensioenbewustzijnscampagne om deelnemers te activeren naar Mijnpensioenoverzicht.nl te gaan. De eerste resultaten zijn binnen en stemmen positief.

Waarom deze campagne?

Actualiteit en flexibiliteit worden in het nieuwe pensioenstelsel steeds belangrijker. Pensioendeelnemers krijgen namelijk meer verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke pensioenvermogen. Dat maakt het belangrijk voor ze dat ze realtime inzicht hebben in hun individuele pensioenbouw. Met dat inzicht kunnen zij goed geïnformeerd de beste keuzes maken voor hun pensioen. Met de campagne Inzicht 60+ activeren we deelnemers die bijna pensioengerechtigd zijn om naar Mijnpensioenoverzicht.nl te gaan. Daar vinden zij een totaaloverzicht van hun pensioen, waarmee zij nú de juiste keuzes kunnen maken om straks gerust met pensioen te kunnen. 

Wie is de doelgroep van de campagne?

Doelgroep van de campagne zijn 60-plussers met een actieve pensioenopbouw én slapers van 60-plus. De leeftijdsafbakening is heel bewust gekozen. Zouden we deelnemers eerder benaderen, dan is de urgentie er nog niet. Benaderen we ze later, dan valt er misschien weinig meer te kiezen voor pensioendeelnemers. Uit eigen onderzoek op basis van de klantreis ‘Ik ga met pensioen’, blijkt dat deelnemers vooral op deze leeftijd open staan voor informatie over hun pensioen; ze zitten vaak met veel vragen en gaan zelf al op zoek naar informatie. Daarom heeft deze campagne hoge attentiewaarde voor de doelgroep van 60-plus. 

Vooral op deze leeftijd staan deelnemers open voor informatie over hun pensioen; ze zitten vaak met veel vragen en gaan zelf al op zoek naar informatie

Hoe ziet de campagne eruit?

De campagne bestaat uit een brief of e-mail van de pensioenuitvoerder met een korte inleiding en toelichting waarom ze dit bericht krijgen. De brief verwijst naar Mijnpensioenoverzicht.nl en in de mail linkt een button naar die website. Of de pensioendeelnemer een brief of een e-mail krijgt, hangt af van de door hem of haar opgegeven communicatievoorkeur.

Campagnedoelen
De campagne heeft een beleidsdoel – de zelfredzaamheid onder pensioendeelnemers vergroten – en een daarvan afgeleid tactisch doel: het inzicht in de eigen pensioensituatie vergroten.

Conclusies

Zoals verwacht is de conversie vanuit de e-mail hoger dan vanuit de brief. Uit feedback op de campagne blijkt dat deze goed gewaardeerd wordt qua relevantie en urgentie. Hij komt op een moment dat het relevant is en deelnemers voelen zich goed meegenomen richting hun pensioen.

De campagne komt op een moment dat het relevant is en deelnemers voelen zich goed meegenomen richting hun pensioen

Leren, verbeteren en doorontwikkelen

We zijn de campagne gestart met een pilot bij een van onze pensioenuitvoerders. Daarbij gebruikten we een UPO-notificatie om te verwijzen naar Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze gecombineerde boodschap – verwijzing naar UPO en Mijnpensioenoverzicht.nl – zorgde voor verwarring. Daarom veranderden we van middel en kozen we voor een e-mail of brief met eenduidige verwijzing naar Mijnpensioenoverzicht.nl.

Ook hebben we de tekst van de mailing doorontwikkeld. Via een online onderzoekstool hebben we een eenvoudig en kleinschalig onderzoek gedaan onder 60-plussers. In de tool hebben we het middel geüpload en er 6 vragen over voorgelegd aan de doelgroep. Op basis van dit onderzoek hebben we onder meer de opsomming van de tekst aangepast.   

Bijzonder

Een vrij controversiële keuze die we voor deze campagne hebben gemaakt, is dat we niet naar de planner van de pensioenuitvoerder verwijzen, maar naar het algemene Mijnpensioenoverzicht.nl. Een planner geeft namelijk alleen inzicht in het pensioen opgebouwd bij de huidige pensioenuitvoerder. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft het totaaloverzicht. En dat is wat pensioendeelnemers willen weten als ze met pensioen gaan. We stellen het belang van de deelnemer in deze campagne dus centraal. Hoewel we beseffen dat het voor pensioenuitvoerders interessant kan zijn te weten wat de conversie is naar de eigen planner.

De komende periode gaan meer pensioenuitvoerders aan de slag met de campagne Inzicht. We houden u op de hoogte van resultaten en nieuwe inzichten.

We stellen het belang van de deelnemer in deze campagne centraal

Campagnes die aanzetten tot actie

We ontwikkelen campagnes waarmee we deelnemers gericht tot actie bewegen als het gaat om hun pensioen. Belangrijke uitgangspunten zijn: datagedreven en meetbaar. Al onze campagnes zijn door en door getest, we evalueren ze continu en nemen meetgegevens, ervaringen en inzichten uit eerdere campagnes mee in nieuwe acties. Daar plukken we allemaal de vruchten van.

Download onze lightpaper

Lightpaper: De succesfactoren van onze aanpak  

Een doelgroep die staat te trappelen om met je dienst of product aan de slag te gaan: dat is niét de realiteit voor pensioencommunicatiespecialisten. Daarom ontwikkelden we een campagneaanpak waarmee we deelnemers wel in actie krijgen. In deze lightpaper vertellen we over onze aanpak, de succesfactoren en hoe wij onze campagnes blijven verbeteren.

Download de lightpaper

Auteur