Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioenakkoord: aandachtspunten op een rij

Tussen nu en 2026 – het jaar waarin u over moet zijn op het nieuwe pensioenstelsel – ligt nog veel werk. En zijn er voor u grote afwegingen te maken. Daarom ontwikkelden wij een whitepaper waarin we een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij zetten om u te helpen bij die afwegingen. Niet uitputtend, wel een zeer goede indicatie van omvang en impact.

Het pensioenakkoord zorgt voor een ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel. De komende periode wordt stap voor stap duidelijker wat dit precies gaat betekenen, voor alle spelers. Na januari 2022, wanneer het pensioenakkoord is omgezet in wetgeving, zijn de sociale partners en pensioenuitvoerders aan zet om de nieuwe regelingen concreet te maken en in te voeren. Wij als pensioenuitvoeringsorganisatie zien  uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid als 2 belangrijke aspecten. Met daaronder verschillende aandachtspunten – 2 keer 7 om precies te zijn. In de whitepaper ziet u ze allemaal op een rij.

Een voorbeeld: solidariteitsreserve

De solidariteitsreserve bijvoorbeeld: een belangrijk aandachtspunt voor de uitlegbaarheid van het nieuwe stelsel. Want ook al gaat de meeste premie straks naar de opbouw van kapitaal, soms gaat een deel van de premie en het rendement naar een gemeenschappelijke pot. Dat is de solidariteitsreserve. In onze vooronderzoeken ontdekten we al dat dit lastig is om goed uit te leggen aan deelnemers. Ook voor de uitvoerbaarheid van het stelsel is dit overigens een aandachtspunt, alleen al vanwege de nieuwe geldstromen die het met zich meebrengt.

7 x uitlegbaarheid, 7 x uitvoerbaarheid

Deze en andere aandachtspunten – 7 keer uitlegbaarheid, 7 keer uitvoerbaarheid – laten ook goed zien dat de keuzes die u maakt, direct effect hebben op ons werk als uitvoeringsorganisatie. Met deze aandachtspunten hebben we overigens niet de illusie alles benoemd te hebben. Als sector ontdekken we immers nog steeds nieuwe gevolgen van het pensioenakkoord. Wel geeft het u een goed idee van de omvang van de transitie en de impact op uw organisatie.

Auteurs