Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioen Doen: samen naar een optimale werkgeversbediening

TKP doet mee aan Pensioen Doen en leverde onlangs samen met de werkgroep Werkgeversbediening 2.0 een leidraad op voor optimale werkgeversbediening. Een belangrijke stap, want een betere werkgeversbediening draagt bij aan een sterkere pensioensector en een betere reputatie.

Het vertrouwen in de pensioensector is laag. Dat moet anders. Daarom doen wij mee met Pensioen Doen (voorheen Ons Pensioen), een initiatief van een aantal pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties om belangeloos kennis en ervaring met elkaar te delen. Samen hebben zij tot doel de sector sterker te maken en de reputatie te verbeteren.

Ambassadeurs

Werkgevers hebben lange tijd onvoldoende aandacht gekregen als het gaat om pensioen. Er is, terecht, altijd veel aandacht geweest voor deelnemers, maar óók werkgevers zijn een belangrijke doelgroep voor pensioenuitvoerders. Als pensioenambassadeurs kunnen werkgevers bijdragen aan een betere reputatie van de pensioenfondsen. Ze kunnen een rol pakken bij het positioneren van het pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. En een eerste vraagbaak zijn voor deelnemers met pensioenvragen. Werkgevers kregen lang te weinig aandacht, mede veroorzaakt door de verplichtstelling. In de toekomst wordt het belangrijker werkgevers te binden aan een fonds. Daarom is er binnen Pensioen Doen een leidraad opgesteld om pensioenuitvoerders en puo’s te helpen bij het opzetten van een optimale werkgeversbediening.

Werkgroep Werkgeversbediening 2.0

De Werkgroep Werkgeversbedieining 2.0 van Pensioen Doen ontwikkelde de leidraad voor optimale werkgeversbediening. De werkgroep bestaat uit: bpf BOUW, PMT, MN, APG, ABP, PGGM, PME, de Pensioenfederatie en TKP.

Aanpak

Een goede werkgeversbediening versterkt de reputatie van pensioenuitvoerders en draagt positief bij aan hun bestaansrecht. Maar hoe richt je de werkgeversbediening goed in? En wat is de rol van werkgevers daarbij? ‘Behalve opf’en hebben alle pensioenuitvoerders te maken met een scala aan werkgevers: van grote organisaties met complete HR-afdelingen tot kleine ondernemers waarbij de eigenaar alles zelf doet. De ene werkgever is heel betrokken, een ander ziet het pensioen als een ‘moetje’ met veel administratief gedoe. Om al deze werkgevers goed te bedienen, zijn eerst de verschillende werkgeversrollen beschreven. Hoe ondersteun je bijvoorbeeld HR-mensen zodat zij goed voorlichting kunnen geven over pensioenen?

Prototype

De werkgroepleden binnen Pensioen Doen deelden hun kennis over die verschillende werkgeversrollen. En ze onderzochten wat werkgevers verwachten van een goede werkgeversbediening. Daaruit bleek dat werkgevers vooral behoefte hebben aan duidelijkheid over wat ze van hun pensioenuitvoerder kunnen verwachten. Op basis van deze uitkomsten, ontwikkelde de werkgroep een prototype voor een goede werkgeversbediening, waar elke uitvoerder profijt van heeft.

Verbetertips

In ongeveer een halfjaar tijd is de basis gelegd en zijn er concrete stappen gedefinieerd: van het in beeld brengen van werkgevers tot en met implementatie en bijsturen. Ook deelden de werkgroepleden waardevolle tips met elkaar. Zo adviseert ABP een werkgeverskompas te maken aan de hand van interviews met werkgevers over hun behoefte, gedrag en pensioenbewustzijn. APG tipt een pop-up store om pensioenbewustzijn te creëren. En Bpf BOUW komt met een ‘warm welkom’ voor nieuwe werkgevers, waarmee ze een klantgerichte, digitale aanmelding doorlopen.

Aan de slag

De basis voor een goede werkgeversbediening staat en nu kan iedere pensioenuitvoerder zelf aan de slag. De leidraad geeft praktische handvatten om zelf tot een goede blauwdruk te komen. Uitvoerders en puo’s kunnen de praktische tips en aanbevelingen uit deze leidraad ook vergelijken met hun huidige werkgeversbediening. En zich zo laten inspireren voor een optimale werkgeversbediening.

Auteur