Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onze reactie op internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Duidelijke keuzes, een goede balans tussen transparant en uitlegbaar én voldoende aandacht voor de Wpc-evaluatie. Dat zijn de drie kernpunten uit onze reactie op de internetconsultatie Wet toekomst pensioenen. We hebben onze reactie vandaag ingediend. We nodigen u graag uit om de volledige tekst van onze uitgebreide reactie te lezen.

De internetconsultatie is onderdeel van het wetgevingstraject dat voortkomt uit het pensioenakkoord. Met onze reactie willen we bijdragen aan het succes van het nieuwe pensioenstelsel, door het perspectief te geven van een pensioenuitvoeringsorganisatie. We zien twee belangrijke randvoorwaarden – uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid – en hebben op basis hiervan aandacht gevraagd voor de volgende drie kernpunten.

 • Schep duidelijkheid – maak keuzes
  Wij zien te veel elementen in de wet die nog verschillende keuzes openlaten. Dit werkt te veel verschillen tussen pensioenregelingen in de hand, en daarmee het risico op onduidelijkheid en onzekerheid bij deelnemers.
   
 • Erken de spanning tussen transparant en uitlegbaar
  Transparantie is een van de doelen van het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook het nieuwe pensioenstelsel is complex en daarom niet voor alle onderdelen eenvoudig uitlegbaar. Wij vragen daarom meer ruimte voor communicatie op maat.
   
 • Geef de Wpc-evaluatie de verdiende aandacht
  De evaluatie van de Wet pensioencommunicatie gaat nu mee in het traject van de Wet toekomst pensioenen. Wij vrezen dat dit belangrijke onderwerp daardoor niet de verdiende aandacht krijgt, terwijl het feitelijk losstaat van de hervorming.

Auteurs