Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onze reactie op de internetconsultatie over het indexatievoorstel

Vanwege de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wil de overheid het pensioenfondsen mogelijk maken om dit jaar al te indexeren. Dit staat in een voorstel tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK). Via een internetconsultatie vroeg de overheid aan de sector in januari te reageren op dit voorstel. Daar reageerden ook wij op.

Nu we toegroeien naar een pensioenstelsel waarin de kapitaalopbouw meer mee gaat bewegen met de economie, vindt de overheid het redelijk om in de aanloop daarnaartoe al dit jaar de regels voor het indexeren te versoepelen. Daardoor zouden pensioenfondsen al kunnen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105%, niet meer bij 110%. Die lagere grens geldt tot 1 januari 2023. Op dat moment gaat het nieuwe FTK voor de transitie in. Daarbinnen geldt dezelfde verlaagde grens.

We begrijpen het idee achter dit voorstel. Toch zien wij ook knelpunten waar de wetgever bij stil zou mogen staan. Als pensioenuitvoeringsorganisatie letten wij vooral op de uitvoerbaarheid voor onze klanten en de uitlegbaarheid aan hun deelnemers en werkgevers. Daarin zien we een aantal risico’s.

Uitvoerbaarheid: terugwerkende kracht of alleen vooruitkijken?

Voor de uitvoerbaarheid zien wij risico’s in de timing. De beoogde ingangsdatum is juli 2022, maar volgens een eerdere toezegging mogen uitvoerders met terugwerkende kracht tot en met januari 2022 indexeren. Daar is het voorstel nu niet expliciet over. Maar als dat nog steeds zo is, voorzien we wel aandachtspunten in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij nabetalingen op al gedane uitkeringen, bij tussentijdse waardeoverdrachten en bij de vereiste van tijdige informatie. Gaan we echter alleen vooruitkijkend doorvoeren, dan is de vraag of het ‘gesloten systeem’ wat dan ontstaat, wel eerlijk is. 

Uitlegbaarheid: té complexe onderbouwing

Omdat de in het voorstel gevraagde onderbouwing onder een toeslagbesluit erg complex is, op punten zelfs onmogelijk, verwachten wij dat weinig pensioenfondsen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. Maar inmiddels zijn er al wel veel verwachtingen bij deelnemers gewekt. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van pensioenfondsen die niet besluiten te indexeren. Kunnen zij straks nog wel kiezen voor níet indexeren? We moeten ervoor waken dat fondsbesturen in een onmogelijke situatie terechtkomen. De wetgever mag er daarom meer op vertrouwen dat fondsbesturen goed kijken naar de evenwichtigheid van hun besluit. En ze daar voldoende ruimte voor geven.

Auteurs