Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onderzoek naar uitlegbaarheid in het nieuwe stelsel

Goed zicht op hoe je persoonlijke pensioenpotje groeit (of niet). Het nieuwe pensioenstelsel belooft veel. Maar is dat zicht echt wel zo goed? Of maken nieuwe elementen als de solidariteitsreserve het juist minder helder? Wij doen onderzoek hoe deelnemers in het nieuwe stelsel de ontwikkeling van hun pensioen goed kunnen begrijpen. Dat levert interessante inzichten op.

Inzichten in hoe deelnemers straks omgaan met informatie over hun pensioen is nu al relevant. Omdat wij zo kunnen toewerken naar manieren van informeren die effectief zijn. Maar ook omdat deze inzichten sociale partners kunnen helpen bij het inrichten van de nieuwe regelingen. Want met inzicht in het effect van een keuze op uitlegbaarheid, kunnen sociale partners dit effect afwegen tegen het effect op het pensioenresultaat.

Verkennend en kwantitatief onderzoek

We hebben inmiddels de eerste onderzoeken gedaan. Die waren in de eerste fase verkennend, waarna we later nog een kwantitatief onderzoek hebben gedaan onder een kleine 500 deelnemers (25 - 55 jaar) in een DB-regeling. In deze onderzoeken onderzochten we een paar aspecten – zoals uitlegbaarheid van de solidariteitsreserve – aan de hand van prototypes van webpagina’s. We blijven de ontwikkelingen rond de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgen en onderzoek inzetten voor het beste begrip van uitlegbaarheid.

‘Socrates en Einstein hadden eerder al gelijk: meer inzicht komt met meer vragen… dat geldt ook voor de deelnemer’

Socrates en Einstein hadden gelijk

De focus in onze onderzoeken lag op de solidaire premieregeling (spr). Daar is de solidariteitsreserve een opvallend nieuw element. Die bleek best lastig uit te leggen – met name omdat dit geen individueel, maar collectief vermogen is. Ook gaven de onderzoeken inzicht in de wenselijkheid van gelaagd informeren én bleek dat Socrates en Einstein eerder al gelijk hadden: meer inzicht komt met meer vragen… dat geldt ook voor de deelnemer. Aanvullend deden we ook nog onderzoek naar de uitlegbaarheid bij toedeling van biometrische risico’s en het spreiden van resultaten. Spoiler: geheugenloos spreiden is beter uit te leggen dan dakpansgewijs.

Meer weten?

Download dan onze nieuwe lightpaper over onze inzichten uit onderzoek naar uitlegbaarheid in het nieuwe pensioenstelsel.

Uitlegbaarheid in het nieuwe stelsel

Maak betere keuzes met onze onderzoeken

Hoe snappen deelnemers gemakkelijker hoe de solidariteitsreserve werkt? Wat is beter uitlegbaar: geheugenloos of dakpansgewijs spreiden? Deze en meer vragen onderzochten wij in ons onderzoek naar uitlegbaarheid in het nieuwe stelsel. De antwoorden helpen u en ons om ons beter voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel.
 

Download de lightpaper

Auteur