Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onderzoek: de risico’s van doorbeleggen na pensionering

De Wet verbeterde premieregeling biedt deelnemers met een kapitaal- of premieregeling verschillende keuzemogelijkheden. Zo is doorbeleggen na de pensioendatum mogelijk. Daar zijn echter wel risico’s aan verbonden. Via Netspar, het onafhankelijk kennisnetwerk in de pensioensector, deed onze actuarieel adviseur Mark Irwin mee aan een onderzoek naar deze risico’s.

Een vaste en variabele annuïteit combineren lijkt de manier te zijn om de risico’s van het doorbeleggen te ondervangen. ‘We hebben verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van DNB,’ vertellen de onderzoekers op de website van Netspar. ‘We vergelijken alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over de tijd. Daarnaast onderzoeken we het effect van renteschokken op de uitkeringen en geven aan hoe het renterisico gedeeltelijk kan worden afgedekt.’

Download hier de paper over het onderzoek op de website van Netspar

Auteur