Spring naar inhoud
Mijn TKP

Ombudsman Pensioenen benadrukt belang aanbevelingen

De Ombudsman Pensioenen neemt in het eigen jaarverslag ieder jaar aanbevelingen op voor pensioenuitvoerders. Vaak gebaseerd op een rode draad in de bemiddelingsverzoeken die de Ombudsman Pensioenen ontvangt. In het jaarverslag over 2020 staat het instituut onder meer stil bij eerder gedane aanbevelingen.

De Ombudsman Pensioenen (zie kader) constateert dat veel pensioenuitvoerders de aanbevelingen die waren opgenomen in het jaarverslag 2018 nog altijd niet ter harte hebben genomen. Het gaat dan met name om de aanbevelingen elke uiting van ongenoegen te erkennen als klacht én de klachtenprocedure zichtbaar (vindbaar) te maken op de website. Sommige deelnemers moeten nu nog steeds veel moeite doen om hun klacht behandeld te krijgen. 35% van de deelnemers die naar de Ombudsman Pensioenen stapt, heeft daardoor de interne klachtenprocedure nog niet doorlopen. Deze deelnemers moeten dan worden terugverwezen naar de pensioenuitvoerder.

Praktische aanbeveling

Voor de Ombudsman Pensioenen was de gedane constatering aanleiding om in het jaarverslag 2020 een aanvullende, praktische aanbeveling op te nemen: voeg in het slot van elke 3e e-mail of brief over hetzelfde onderwerp een verwijzing naar de interne klachtenprocedure toe. Zo’n verwijzing levert volgens de Ombudsman Pensioenen een aantal voordelen op. Het meest duidelijke voorbeeld is natuurlijk dat deelnemers hierdoor op de hoogte zijn van de klachtenprocedure en daarvan gebruik kunnen maken. Ook is verwijzen alleen mogelijk als daarvoor een plek op de website is ingericht. Hierdoor wordt direct voldaan aan de aanbeveling de procedure zichtbaar te maken op de website.

Continu verbeteren

Een toenemend gebruik van de interne klachtenprocedure kan er ook voor zorgen dat pensioenuitvoerders hun administratie constant verbeteren. En zo voorkomen dat gegevens onjuist zijn of missen – bijvoorbeeld bij een in het verleden uitgevoerde waardeoverdracht. Ook de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel maakt een complete en correcte administratie belangrijk. Daarom is het belangrijk dat signalen over onvolledige of onjuiste administratie nu al aan de oppervlakte komen.

Aanpassing eigen reglement

Op dit moment kan de Ombudsman Pensioenen een klacht pas behandelen als de interne klachtenprocedure bij de pensioenuitvoerder is doorlopen. Soms wil deze een klacht niet officieel in behandeling nemen, wat de toegang tot de Ombudsman Pensioenen afsnijdt. Daarom pleit de Ombudsman Pensioenen voor een aanpassing van het eigen reglement, waardoor ook een klacht in behandeling genomen kan worden als de pensioenuitvoerder dit niet doet. Zo’n soortgelijke bepaling staat al in het reglement van het financiële klachteninstituut KiFid.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Een ander onderwerp waarvoor de Ombudsman Pensioenen eerder aandacht vroeg, is de pensioenopbouw van arbeidsongeschikten. Als zij zich niet bij de pensioenuitvoerder hebben gemeld voor premievrijstelling lopen zij mogelijk pensioenopbouw mis. Inmiddels wisselen pensioenuitvoerders en het UWV gegevens uit over de arbeidsongeschiktheid van deelnemers. Daardoor kunnen pensioenuitvoerders ‘automatisch’ beginnen met de premievrije opbouw voor mensen die arbeidsongeschikt raken.

Voor 2007 was het gebruikelijk dat iemand zich moest melden bij pensioenuitvoerders om premievrijstelling te krijgen. Nog regelmatig melden deelnemers zich jaren nadat zij arbeidsongeschikt werden bij de pensioenuitvoerder. Niet alle pensioenuitvoerders kennen dan alle – sinds de start van de arbeidsongeschiktheid – gemiste premievrije pensioenopbouw toe. De Ombudsman Pensioenen vraagt pensioenuitvoerders nu om een redelijk en openbaar beleid voor deze situaties. De Ombudsman Pensioenen start een onderzoek of pensioenuitvoerders hun beleid rond te late aanmelding voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op hun website hebben gepubliceerd.

De waarde van de Ombudsman

De Ombudsman Pensioenen bestaat als instituut al ruim 25 jaar en is een vaste waarde geworden in de huidige pensioenpraktijk. Als onafhankelijk instituut bemiddelt de Ombudsman Pensioenen tussen pensioenuitvoerders en (voormalige) deelnemers of hun nabestaanden. Het gaat dan over klachten en geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement. In de praktijk biedt een bemiddelingsverzoek een laagdrempelige mogelijkheid om een geschil op te lossen nadat de interne klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder is uitgeput, maar vóórdat advocaten en de rechter eraan te pas komen.

Auteur