Spring naar inhoud
Mijn TKP

Meer vertrouwen door online inzicht in pensioensituatie

‘Waarom kan ik mijn bankzaken wel digitaal regelen, maar ontvang ik mijn pensioenoverzicht nog met de post?’ Willem Brugman, algemeen directeur Pensioenfonds Vervoer, verwoordt de behoefte van een groeiende groep pensioendeelnemers aan digitalisering.

De deelnemer centraal stellen, transparant zijn: wil een pensioenfonds dat krachtig uitdragen, en het niet alleen bij woorden laten, dan is ‘het digitale pensioenfonds’ een uitkomst. Hiermee kunnen pensioenfondsen tegemoet komen aan de behoefte van deelnemers aan meer specifieke persoonsgerichte informatie. ‘Door deelnemers te voorzien van informatie op maat en online inzicht te geven in hun financiële situatie bij pensionering, groeit het vertrouwen van deelnemers in het pensioenstelsel en het eigen pensioenfonds,’ vindt Willem Brugman van het Pensioenfonds
Vervoer. 

En die wens leeft sterk. Zo bleken er in 2013 al meer deelnemers een voorkeur te hebben voor het digitaal ontvangen van hun pensioen informatie (49%) dan schriftelijk (43%, onderzoek Motivaction). TKP speelt als grote uitvoeringsorganisatie in op deze behoefte met de ontwikkeling van ‘het digitale pensioenfonds’ waarmee de pensioenadministratie ook voor deelnemers digitaal wordt ontsloten. Het Pensioenfonds Vervoer is één van de fondsen die de overstap naar een digitaal pensioenfonds maakte. 

Overstap

De eerste stap naar het digitaal pensioenfonds werd ongeveer een jaar geleden gezet, vertelt Brugman. Een belangrijke ambitie was het verbeteren van de deelnemerscommunicatie. Het onderscheid naar verschillende doelgroepen en het afstemmen van de communicatie daarop, noemt Brugman als een belangrijke stap. Daardoor kregen – bijvoorbeeld  – taxichauffeurs alleen nog maar pensioeninformatie die voor hen relevant is, en niet de informatie die specifiek bestemd is voor – bijvoorbeeld – vrachtwagenchauffeurs. 

Sinds dit voorjaar is Pensioenfonds Vervoer, dankzij onder meer het online gaan van een nieuwe website met sterk gepersonaliseerde deelnemerscommunicatie, echt een digitaal pensioenfonds. Dat betekent allereerst dat bijna alle individuele deelnemerscommunicatie, zoals de pensioenaanspraken en de jaaropgaven, nu ook online te vinden is. Elke deelnemer heeft een Mijn omgeving, waarop ze kunnen inloggen met hun DigiD.  

Het persoonlijke pensioendashboard combineert daarnaast de gegevens van Pensioenfonds Vervoer en het Nationaal Pensioenregister met algemene informatie van het Nibud over uitgavenpatronen en  leefstijlen. Het pensioendashboard biedt deelnemers zo de mogelijkheid om in één oogopslag te zien wat hun inkomen na pensionering zou kunnen zijn. Deelnemers krijgen daardoor nog de gelegenheid om aanpassingen te doen. ‘Daarmee gaan we echt op een andere manier communiceren over pensionering,’ vertelt Brugman. ‘Door zoveel mogelijk de informatie op maat aan te bieden, proberen wij het de deelnemer zo makkelijk mogelijk te maken zich in zijn pensioen te verdiepen. Ook gepensioneerden en gewezen deelnemers kunnen straks hun eigen pensioengegevens digitaal inzien.’

Effect

De effecten op de tevredenheid over de communicatie van Pensioenfonds Vervoer zijn nog niet gemeten, vertelt Brugman, maar de eerste reacties zijn veelbelovend. ‘De cijfers laten zien dat de persoonlijke pensioendashboards goed bezocht worden’.

Op de wet vooruit

TKP en Pensioenfonds Vervoer lopen met de digitalisering vooruit op de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. Volgens de huidige Pensioenwet moeten pensioenuitvoerders de wettelijk verplichte documenten nog per post versturen. Alleen als de deelnemer uitdrukkelijk toestemming 
geeft, mag de verzending digitaal. De nieuwe Wet voor Pensioencommunicatie – die naar verwachting in 2015 of 2016 van kracht wordt – geeft pensioenuitvoerders straks de mogelijkheid de informatie digitaal aan te bieden, ook zonder expliciete toestemming van de deelnemer.

Uitleg op locatie

TKP voorziet als uitvoeringsorganisatie in deze mogelijkheden – en zelfs in meer, zoals het schuiven met  uitgavenpatronen, waarna direct duidelijk is wat de impact is op de hoogte van het inkomen na pensionering. Pensioenfondsen kunnen daar nog eigen dienstverlening aan toevoegen. Pensioenfonds Vervoer heeft bijvoorbeeld een aantal pensioenconsulenten in dienst. Tijdens pensioenspreekuren en bij werkgevers op locatie geven deze consulenten deelnemers tekst en uitleg over hun persoonlijke pensioensituatie met het pensioendashboard. En dat wordt niet alleen door deelnemers positief gewaardeerd, maar ook door de aangesloten werkgevers.