Spring naar inhoud
Mijn TKP

Klimaatverandering doet deelnemers steeds meer

2 grote pensioenuitvoerders maakten begin deze maand bekend te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Vrijwel tegelijk verscheen het nieuwe en alarmerende IPCC-rapport van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Bovendien groeit het aandeel deelnemers dat belang hecht aan een duurzaam beleggingsbeleid. Maar welk effect heeft dat op uw communicatie?

Begin augustus verscheen het nieuwe en zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de toonaangevende klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. Een alarmerend rapport, dat spijkerhard is in zijn conclusies: klimaatopwarming gaat steeds sneller, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak. Media, zoals De Volkskrant, zien het als aankondiging van het einde van kolen en fossiele brandstoffen.|

Bij pensioenuitvoerders staat klimaatverandering – als onderdeel van een breder Environmental, Social & Governance-beleggingsbeleid (ESG) – al langer op de agenda. Nu pensioenfonds PME als eerste G5-fonds concrete stappen neemt door te stoppen met investeren in olie en gas, krijgt het meer aandacht in de media. Eerder stapte pensioenfonds Horeca & Catering al uit de fossiele brandstoffen. Andere ESG-thema’s die het beleggingsbeleid bepalen en geregeld terugkeren in de media, zijn onder meer het weren van tabak, kinderarbeid of wapenhandel.

Communicatie over ESG-beleid

Wij doen al jaren onderzoek naar de manier waarop deelnemers en werkgevers het thema duurzaamheid beleven. Naast periodiek kwantitatief onderzoek, doen we ook geregeld kwalitatief onderzoek naar beleving onder deelnemers. Zo organiseren we gebruikerspanels, waarin we onze communicatie over ESG-beleid testen bij deelnemers en werkgevers.

Vooral oudere deelnemers én de jongere generatie vindt het thema duurzaamheid belangrijk

Generatie Y op de arbeidsmarkt

Een opmerkelijk resultaat is dat vooral oudere deelnemers én de jongere generatie het thema belangrijk vindt. Onder veertigers en vijftigers leeft het relatief minder. In de kwalitatieve onderzoeken kwam onder meer naar voren dat de oudere generatie als motivatie heeft dat ze de wereld goed wil doorgeven aan kleinkinderen. De generatie Y – twintigers en dertigers, die de komende jaren het grootste deel van de arbeidspopulatie gaan uitmaken – vindt het niet meer dan normaal dat ‘hun’ fonds rekening houdt met klimaat en andere duurzaamheidsthema’s. Zij gaan ervan uit dat dit al gebeurt en zien het daardoor als een non-issue. Om die reden hoeft de groeiende aandacht voor duurzaamheid niet direct effect op uw communicatie te hebben. Toch zal het thema, door het IPCC-rapport én door stappen die uitvoerders als pensioenfonds PME namen, wel meer gaan leven – en vragen bij uw deelnemers oproepen.

Welk rendement telt zwaarder?

Een andere opvallend uitkomst van onze onderzoeken is dat slechts een kleine minderheid nog kiest voor financieel rendement boven maatschappelijk rendement – áls het ene het andere zou uitsluiten. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat de 2 elkaar niet meer uitsluiten. En dat in de toekomst, wanneer vervuiling meegenomen wordt in de bedrijfsresultaten, beleggen in niet-schone branches zelfs negatief rendement oplevert.

Deelnemers staan niet te springen om zélf actieve keuzes voor groene fondsen te maken

Een derde opvallend resultaat is dat deelnemers niet staan te springen om zélf actieve keuzes voor groene fondsen te maken. Zij laten dit graag aan de expertise van hun pensioenuitvoerder over. Duurzaamheid als thema relateren ze overigens vooral aan klimaat, de E van ESG.

In gesprek

Communicatie over en reputatiemanagement rond het thema duurzaamheid zal de komende tijd aan belang toenemen, dankzij het groeiende aandeel van de generatie Y op de arbeidsmarkt én rapporten zoals die van het IPCC. Wij helpen u graag daarover in gesprek te gaan met uw deelnemers en werkgevers.
 

Auteur