Spring naar inhoud
Mijn TKP

Doorbeleggen op z’n Nederlands als voorbeeld voor andere landen?

Toen in 2016 in Nederland de Wet verbeterde premieregeling inging, konden pensioendeelnemers met een beschikbare premieregeling ervoor kiezen om hun kapitaal na de pensioendatum door te beleggen. In het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel gaat doorbeleggen een belangrijke rol spelen. In The Actuary geven Oliver Warren, beleggingsconsultant bij Aegon en collega Mark Irwin, actuarieel adviseur en manager van ons Expertisecentrum, uitleg over nut en noodzaak van doorbeleggen, oftewel: het VDC-pensioen. Is dit een voorbeeld voor andere landen?

In het artikel Going Dutch gaan Mark en Oliver in op de voordelen van doorbeleggen. Zo krijgen deelnemers met een VDC-pensioen – een variabele beschikbare premieregeling – naar verwachting een hoger pensioen dan met een gegarandeerd pensioen. Bovendien behouden ze hun leven lang inkomenszekerheid.

Langlevenrisico

Een belangrijk kenmerk van VDC-pensioenen is het delen van langlevenrisico. Als er na het overlijden van deelnemers nog geld in hun pensioenpot zit (dat niet naar nabestaanden gaat), dan wordt dit verdeeld over andere deelnemers in de vorm van bonussen bij leven. Op deze manier blijven levenslange pensioenen mogelijk. 

Leven lang inkomen

Tegenover het voordeel van een hoger verwacht pensioeninkomen, staat de onzekerheid van een hoger risico. Uitkeringen kunnen variëren, want ze zijn immers mede afhankelijk van de beleggingsresultaten. Doorbeleggen geeft dus meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering. Maar het biedt de zekerheid van een levenslang inkomen. Voor de grotere pensioenuitvoerders in het Verenigd Koninkrijk kan doorbeleggen een betaalbare en efficiënte optie zijn om – binnen de wettelijke kaders – zo’n levenslang inkomen te bieden.

Meer lezen?

Lees het hele (Engelstalige) artikel of download de pdf hieronder.

Auteur