Spring naar inhoud
Mijn TKP

Álle uitspraken geschillencommissies openbaar: wel of niet doen?

De Ombudsman Pensioenen vindt dat pensioenuitvoerders bindende uitspraken van de eigen geschillencommissie moet publiceren. Wij zetten de voors en tegens op een rij.

In een artikel in PensioenMagazine van afgelopen juni (2021/93) reageert de Ombudsman Pensioenen op een publicatie van Jeroen Los en Marieke Mulder ‘Geschilbeslechting bij pensioenfondsen: tijd voor onafhankelijkheid, uniformiteit en transparantie’. In haar artikel geeft de ombudsman aan dat het haar een goed idee lijkt om uitspraken van de commissies die bindende uitspraken doen, te publiceren.

Uitspraken wel of niet publiceren?

Wat zijn voor pensioenuitvoerders belangrijke afwegingen voor of tegen publicatie van de uitspraken van de geschillencommissies? Wij zetten hier de overwegingen voor u op een rij.

 • Voor: bevordert begrijpelijkheid van uitspraken
  Publicatie dwingt om helder na te denken over een heldere en logische uitleg, en draagt daarmee bij aan een begrijpelijke uitspraak. Dit is vermoedelijk ook de achtergrond van de visie van de Ombudsman Pensioenen.

 • Voor: maakt uitspraken consistent en vindbaar
  Met publicatie toont een pensioenuitvoerder aan transparant te zijn en dus niets achter te houden. Wanneer alle uitspraken bij elkaar gepubliceerd worden, neemt vermoedelijk ook de consistentie van de besluiten toe. Een geïnteresseerde deelnemer of journalist kan bovendien makkelijker uitspraken raadplegen.

 • Tegen: nuances in uitspraken verdwijnen
  Aan de andere kant leidt begrijpelijke publicatie van complexe dossiers tot verlies van nuanceringen. En die nuances zijn er vrijwel altijd – eenvoudige zaken zijn doorgaans al binnen de kaders van het geldende reglement opgelost, of in een eerder stadium in een klachtenprocedure.

 • Twijfel: is de behoefte er wel?
  Het is de vraag of deelnemers hier echt behoefte aan hebben. Voor effectieve pensioencommunicatie is het belangrijk om relevant te zijn en deelnemers niet met onnodige informatie lastig te vallen.

 • Tegen: past niet bij de rol van een geschillencommissie
  Een geschillencommissie van een pensioenuitvoerder is niet bedoeld als een onafhankelijke vorm van geschillenbeslechting, zoals vaak onterecht wordt gedacht. Het is alleen een heroverwegende instantie van een pensioenuitvoerder zelf. Publicatie past daarom minder goed bij deze uitspraken dan bij uitspraken van een onafhankelijke instantie, zoals een rechter.

Auteurs