Spring naar inhoud
Mijn TKP

Eenvoud actueler dan ooit

Download het volledige jaarverslag

Verkort jaarverslag 2020

Dit jaarverslag gaat over een jaar van aanpassen en aanpakken. Een jaar waarin de coronacrisis en het pensioenakkoord de agenda’s grotendeels bepaalden – onze agenda, die van onze klanten en van onze sector. In ons jaarverslag blikken we samen met onze klanten, een deelnemer en collega’s terug op een roerig 2020.

Een jaar als 2020 geeft je de kans om te laten zien wat je kunt betekenen – voor pensioenuitvoerders, voor deelnemers en werkgevers, én voor onze eigen mensen. De coronacrisis en het massale thuiswerken, de verdere uitwerking van het pensioenakkoord en de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening maakten het een dynamisch en roerig jaar. Maar ook een jaar dat ons veel bracht. Een hernieuwde waardering voor eenvoud, bijvoorbeeld. Want hoe complexer de wereld wordt, hoe belangrijker focus en een heldere blik is. Eenvoud blijkt actueler dan ooit.

Veel aandacht voor verbinding

In februari mocht ik mijn entree maken als nieuwe ceo. Bij de omschakeling naar thuiswerken, kort daarop, leerde ik TKP kennen als een warm bedrijf waar betrokken mensen werken. Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en naar elkaar omkijken. Binnen én buiten TKP: de waardevolle kennismakingsgesprekken met klanten bevestigden dat beeld. Voor veel mensen was 2020 een zwaar jaar, zeker voor de collega’s die tot 2 keer toe met een school- en opvangsluiting te maken kregen. We besteedden daarom veel aandacht aan verbinding, in online dialoogsessies en een welzijnsmonitor bijvoorbeeld. Ondertussen hielden we onze dienstverlening op hoog niveau, bereidden we ons voor op de implementatie van het pensioenakkoord en hebben we 3 nieuwe klanten aan ons kunnen binden. De veerkracht die TKP’ers hebben laten zien, maakt me trots.’

  • Paul Everloo
    Chief executive officer TKP

Coronacrisis: met betrokken mensen constante kwaliteit

Al sinds maart 2020 werken we bijna allemaal onafgebroken vanuit huis. De omschakeling ging razendsnel: binnen enkele dagen. Net zo bijzonder was de energie en inzet waarmee iedereen vervolgens thuiswerkte. Dat zagen onze klanten terug in onze dienstverlening, waarvan we de kwaliteit constant hoog hielden. Ook hielden we aandacht voor elkaar en zorgden we voor blijvende betrokkenheid. 

Bestuursvergaderingen gaan toch anders
Bestuursvergaderingen gaan toch anders René van de Kieft, bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds PostNL
Goed contact houden
Goed contact houden Joke Westenbrink, chief operational officer TKP

Pensioenakkoord: grote stappen vooruit naar nieuw stelsel

Halverwege 2020 ging de hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer. Een belangrijk moment, want hierin stond verder uitgewerkt hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien, inclusief tijdspad. We konden nu de mouwen opstropen en gaan voorsorteren op de 2 nieuwe contracten. Want hoewel het nieuwe stelsel goed uitlegbaar lijkt, bleek uit eigen onderzoek dat de praktijk toch wat ingewikkelder is.

Samen de schouders eronder
Samen de schouders eronder Peter van Gameren, voorzitter Pensioenfonds KPN
Voor onze klanten, voor mezelf
Voor onze klanten, voor mezelf Marjan Krol, consultant pensioencommunicatie en lid van het Expertisecentrum TKP

Digitalisering: deelnemers en werkgevers staan centraal

Pensioen zo eenvoudig mogelijk maken voor deelnemers en werkgevers: dat is onze ambitie. In onze digitale klantbediening maken we dat heel concreet, met heldere en gebruiksvriendelijke websites voor deelnemers en werkgevers van onze klanten, inclusief goed doordachte diensten. In 2020 konden meer deelnemers meer pensioenzaken op een eenvoudigere manier regelen.

Eenvoudig aan de knoppen draaien
Eenvoudig aan de knoppen draaien Cees Lommers, HRM-adviseur UWV en deelnemer Pensioenfonds UWV
Hoge waardering van deelnemers
Hoge waardering van deelnemers Mathilde Havinga, businessowner Digitale Dienstverlening Deelnemers TKP

Terugblik van de directie

We kijken terug op een dynamisch jaar, waarin onze organisatie zich van haar beste kant heeft laten zien. We werden allemaal geraakt door de eerste lockdown: van de ene op de andere dag moest al het werk vanuit huis gebeuren. Dat het toch lukte om ons kwaliteitsniveau te handhaven, ondanks de nodige uitdagingen en hoofdbrekens, maakt ons trots. Medewerkers wisten vanuit huis de bedrijfsvoering en klantbediening op een constant hoog niveau te houden, binnen de afgesproken SLA-termijnen, en nauw met onze klanten samen te werken.

Onze visie en ambitie

Pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn, vinden wij. Als pensioenuitvoeringsorganisatie zijn we een top 3-speler op de pensioenmarkt. In het afgelopen jaar zagen we een aantal ontwikkelingen bij elkaar komen – zoals digitalisering en het pensioenakkoord – die samen het belang van eenvoud opnieuw benadrukten. Om pensioen uitlegbaar en eenvoudig te houden, blijven we onze dienstverlening verbeteren en vernieuwen. 6 ambities geven ons daarbij focus en richting.

Kerncijfers

Vooruitblik op 2021

Realisatiekracht overeind houden

Onze focus ligt net als in 2020 op eenvoud, terwijl we ook volop blijven inzetten op 3 hoofdthema’s: op innovatie en digitalisering, op een wendbare organisatie en op goede samenwerking met onze klanten. 

Financiële ontwikkelingen

We verwachten dat onze omzet in 2021 toeneemt tot ongeveer € 100 miljoen. De impact van de coronacrisis op onze financiële positie en resultaten in 2021 zal naar verwachting beperkt blijven.