Spring naar inhoud
Mijn TKP

Samen staan we sterk

Voor de sector

Als top 3-pensioenuitvoerder met meerdere decennia ervaring hebben wij veel kennis opgebouwd. Die delen we graag. Niet alleen via het expertisecentrum op deze website, maar ook in diverse activiteiten voor de sector.

Commissies Pensioenfederatie

We zijn nauw betrokken bij de Pensioenfederatie. Deze organisatie behartigt namens pensioenfondsen de belangen van 17,4 miljoen deelnemers en gepensioneerden. Medewerkers van ons zitten in diverse commissies: Communicatie, Actuariaat, Pensioenfondsbestuur, Pensioenzaken en Risicomanagement. Ook zijn we actief in de High Level Group Gegevensverstrekking, de Uitvoeringsraad en de werkgroep Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Vakbekwaamheid professionals

Onze experts geven les bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO). Deze organisatie biedt professionals in de pensioensector allerlei leertrajecten om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Ook zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van SPO.

Rijksuniversiteit Groningen

Nieuw talent aantrekken is voor onze sector van levensbelang. We werken daarom intensief samen met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de faculteitsvereniging EBF (Economics and Business Faculty association). Zo geven we gastcolleges en workshops aan masterstudenten. En stimuleren we jong talent te kiezen voor de pensioensector.