Spring naar inhoud
Samen staan we sterk

Voor de sector

Als top 3-pensioenuitvoerder met meerdere decennia ervaring hebben wij veel kennis opgebouwd. Die delen we graag. Niet alleen via het expertisecentrum op deze website, maar ook in diverse activiteiten voor de sector.

Commissies Pensioenfederatie

We zijn nauw betrokken bij de Pensioenfederatie. Deze organisatie behartigt namens pensioenfondsen de belangen van 17,4 miljoen deelnemers en gepensioneerden. Medewerkers van ons zitten in diverse commissies: Communicatie, Actuariaat, Pensioenfondsbestuur, Pensioenzaken en Risicomanagement. Ook zijn we actief in de High Level Group Gegevensverstrekking, de Uitvoeringsraad en de werkgroep Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Vakbekwaamheid professionals

Onze experts geven les bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO). Deze organisatie biedt professionals in de pensioensector allerlei leertrajecten om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Ook zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van SPO.

Samen beter met Pensioen Doen

Dit initiatief van een aantal pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties is bedoeld om belangeloos kennis en ervaring met elkaar delen. Wij doen mee omdat we het belangrijk vinden om de beleving bij deelnemers en werkgevers te verbeteren. Zo onderzoeken we samen hoe klachtenafhandeling en werkgeversbediening beter kan.