Spring naar inhoud
Mijn TKP

De waarde van eenvoud

Verkort jaarverslag 2019

Download het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2019

Een pensioen is waardevol – op maatschappelijk, zakelijk en persoonlijk vlak. Zonder pensioen geen welvarende samenleving. Nu de verantwoordelijkheid voor dat pensioen steeds meer bij individuen komt te liggen en daarmee ook een zaak wordt voor niet-experts, neemt de waarde van eenvoud toe. In 2019 hebben we daarom weer hard gewerkt aan een zo eenvoudig mogelijk pensioen. Vandaar: de waarde van eenvoud.

Paul Everloo, chief executive officer

Voorwoord van onze ceo

‘Ik geloof in de visie, ambities en vernieuwingsstrategie van TKP. En vooral in onze medewerkers: hun kennis en ervaring zijn het meest waardevol voor ons bedrijf. Wat TKP in 2019 liet zien, is dat vernieuwing goed te combineren is met betrouwbare operationele dienstverlening. Je kunt natuurlijk zeggen dat dat niet meer dan normaal is voor een pensioenuitvoerings-organisatie, maar na 20 jaar in deze sector durf ik te stellen dat je best trots mag zijn als de basis zo goed op orde is. En dat zie je ook aan de deelnemerstevredenheid. Die steeg in 2019 kwartaal na kwartaal.’

Onze strategie

Het belang van eenvoud is de laatste jaren in een stroomversnelling gebracht. Daarom zijn we ruim 2 jaar geleden gestart met TKP Connect, ons grootschalige verbeter- en vernieuwingsprogramma. In 2019 werden de eerste resultaten daarvan voor een aantal klanten zichtbaar. Ondertussen stapten we een nieuwe fase van TKP Connect in. In deze nieuwe fase hadden we extra aandacht voor de aansturing van het programma, aanscherping van het changemanagementproces en versterkt risicomanagement. We brachten meer focus in het programma door activiteiten te bundelen.

Kerncijfers

De waarde van eenvoud

In het afgelopen jaar zagen we een aantal ontwikkelingen bij elkaar komen, die samen de waarde van eenvoud benadrukten. Zo was er het Pensioenakkoord, waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de deelnemer komt te liggen en het dus steeds belangrijker voor ze wordt om zelf, persoonlijk, goede pensioenkeuzes te kunnen maken. Daar kwam de voortsnellende digitalisering bij, die verwachtingen van zowel onze fondsen als hun deelnemers en werkgevers blijvend doet veranderen. Dat ze efficiënt, snel en makkelijk hun keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld.

Voor de maatschappij

Goede individuele pensioenkeuzes nu liggen aan de basis van een collectief gezonde samenleving later. Pensioenen moeten volgens ons daarom goed uitvoerbaar en uitlegbaar zijn – daarin ligt de waarde van eenvoud voor onze maatschappij.

Voor fondsen

Net als veel andere organisaties, voelden ook pensioenfondsen in 2019 de druk om nóg efficiënter en transparanter te opereren. Bovendien stelt meer efficiëntie ze in staat de kwaliteit van de uitvoering sneller te verbeteren. Door de afname van handmatig werk bijvoorbeeld, en door kostenbeheersing.

Voor deelnemers en werkgevers

Met de komst van een nieuw pensioenstelsel en meer keuzevrijheid wordt het steeds belangrijker goede pensioenkeuzes te maken. Daarom maken we pensioencommunicatie inzichtelijk en begrijpelijk, voor iedereen die werkt, werkgever is of al met pensioen is.

Wat we realiseerden in 2019

Heldere pensioencommunicatie, bundeling van kennis, sterker risicomanagement: dit realiseerden we om waarde te creëren.

Versterking Expertisecentrum – van juridisch tot actuarieel
Versterking Expertisecentrum – van juridisch tot actuarieel
Deelname aan Pensioenfederatie en andere initiatieven
Deelname aan Pensioenfederatie en andere initiatieven
Maatschappelijk inzetten van expertise
Maatschappelijk inzetten van expertise
Innovaties om te vereenvoudigen
Innovaties om te vereenvoudigen
Heldere pensioencommunicatie en tevreden deelnemers
Heldere pensioencommunicatie en tevreden deelnemers
Beter in control
Beter in control
Opnieuw compliant
Opnieuw compliant
Customer journeys geven goed beeld behoeften
Customer journeys geven goed beeld behoeften
Nieuwe website én online diensten zijn succes
Nieuwe website én online diensten zijn succes
Persoonlijker en prettige dienstverlening
Persoonlijker en prettige dienstverlening

Duurzaam en sociaal

In 2019 hebben we meer focus aangebracht in onze maatschappelijke betrokkenheid. Op basis van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, richten we ons nu op:

  • Armoedebestrijding, door gastlessen op scholen te geven bijvoorbeeld, en kinderen op speelse wijze bewust te maken van financiële keuzes.
  • Duurzaamheid, door medewerkers bijvoorbeeld te stimuleren de fiets te pakken, door zonnepanelen te plaatsen en door een ‘Meatless Monday’ te introduceren.
  • Vitaliteit, door te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Tijdens en na werktijd, fysiek en mentaal.

Vooruitblik

De realisatiekracht die we in 2019 hebben laten zien, zetten we door in 2020. Noodzakelijk, want in 2022 willen de overheid, de sociale partners en de sector de nieuwe pensioenwet rond hebben. TKP praat mee en pleit daarbij voor eenvoud: in heldere, uitlegbare regelingen én in beperking tot een overzichtelijk aantal. Dat doen we in het belang van onze fondsen, hun deelnemers en werkgevers.

Financiële ontwikkelingen

We verwachten dat onze omzet in 2020 min of meer stabiliseert en rond € 90 miljoen uitkomt. Het aantal deelnemers in onze pensioenadministratie stijgt geleidelijk verder naar een kleine 4 miljoen deelnemers. Het aantal eigen medewerkers blijft ongeveer gelijk aan 2019. De komende jaren, in elk geval tot en met 2021, gaan we verder met TKP Connect. Dat brengt in 2020 een verwachte investering met zich mee van ruim € 11 miljoen.