Spring naar inhoud
Mijn TKP

De kracht van eenvoud

Verkort jaarverslag 2018

Download het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2018

Voor ons stond 2018 in het teken van ons grootschalige veranderprogramma om pensioen zo eenvoudig mogelijk te maken. Zodat deelnemers nu makkelijk de juiste keuzes kunnen maken. En in de toekomst onbezorgd kunnen genieten van hun pensioen. Vandaar: de kracht van eenvoud.

Voorwoord van onze CEO

‘Pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn, vinden wij. In 2018 lanceerden wij daarom officieel onze nieuwe positionering en belofte: Pensioen made easy. Terugkijkend was 2018 om meer redenen een jaar om trots op te zijn, want met onze nieuwe belofte in het hoofd hebben we echt bergen verzet.’

Ernst de Bie - CEO

Jaaroverzicht

Dit hebben we meegemaakt in 2018.

Januari
Januari Werken in ketens
Februari
Februari Paspoort
April
April Nieuwe kernwaarden
Juni
Juni Directie verandert
Augustus
Augustus 80x Orange Belt
Oktober
Oktober Pensioen made easy
December
December Digitale dienstverlening werkgevers (DDW)

Onze strategie

Met TKP Connect digitaliseren we onze dienstverlening en vereenvoudigen we onze processen. Dat is een verandertraject van lange adem – we werken de komende jaren stapsgewijs aan onze ambitie.

In 2018 hebben we de belangrijke stap van strategievorming naar daadwerkelijk doen gezet. Dat betekende veel experimenteren en vol overgave aan de slag. We maakten vooral grote stappen in de programma's Continu verbeteren, Digitaal pensioenplatform en Innovatie.

2018 in cijfers

Omzet

Nettowinst

Solvabiliteit

Medewerkers (exclusief inhuur)

Aantal klanten

Aantal deelnemers

Pensioenvermogen

Gefactureerde pensioenpremies

Betaalde uitkeringen

2018 in grote lijnen

Alles stond in het teken van eenvoud. Zo wordt met de ketenaanpak het samenwerken makkelijker, met ons nieuwe deelnemersportaal het pensioen easy en dankzij de cloud de ICT-infrastructuur eenvoudiger. Zo verbeteren, digitaliseren én vernieuwen we.

Verbeteren

Onze mensen – niét de systemen – doen het echte werk. Zij zorgen voor verandering, door op nieuwe en andere manieren samen te werken.

Digitaliseren

Tienduizenden deelnemers kregen dit jaar de beschikking over een nieuw online portaal – dé plek om je pensioenzaken te regelen. 

Vernieuwen

In 2018 werkten we in een klein en multidisciplinair team van 10 specialisten aan de vernieuwing van onze administratieve kern. 

In de praktijk

Onze eerste stappen in de cloud, ons nieuwe deelnemersportaal, samenwerken in ketens: klanten en medewerkers vertellen erover.

Continu verbeteren
Continu verbeteren Johan van Breden
 TKP Kickstart Programma
TKP Kickstart Programma Lindy Houwing
Nieuw online portaal
Nieuw online portaal Rob van Gennip
Customer journeys
Customer journeys Roman Karpovych
Verkenning van cloud
Verkenning van cloud Harry Boekhoudt
Maatschappelijke rol
Maatschappelijke rol Marjanne Vos
Jaarlijkse gastlessen
Jaarlijkse gastlessen Ties (10 jaar)
Zo eenvoudig mogelijk
Zo eenvoudig mogelijk Marjanne van der Werff
Innovatie
Innovatie Sven Vintges

Vooruitblik

Wij maken pensioen zo eenvoudig mogelijk – voor deelnemers, werkgevers én voor onze klanten zelf. Extra noodzakelijk, nu in 2019 zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag vernieuwde wet- en regelgeving komt. Ondertussen werken we in 2019 ook hard door aan TKP Connect, ons veranderprogramma. We schalen op én verbreden.

Klaar voor nieuwe wet- en regelgeving

De Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) wordt in januari 2019 van kracht. Vanaf dan zijn wij – en dus ook onze klanten – toegerust op IORP II. In de zomer van 2019 zijn wij klaar om automatische waarde-overdrachten te effectueren. In 2020 krijgen we bovendien te maken met de Wet digitale overheid – daar bereiden we ons in 2019 op voor.

Verder met TKP Connect

Ons veranderprogramma TKP Connect bestaat uit meerdere deelprogramma’s die de komende jaren blijven lopen. Zo breiden we in 2019 het programma Continu verbeteren verder uit: een nieuw team gaat de eerder ingezette beweging aanzwengelen. Daarnaast komen andere deelprogramma’s – Strategische HR en Governance – in 2019 meer in de schijnwerpers te staan.